ผมเพิ่งรู้ว่าชาติไทยมีสัญลักษณ์ประจำชาติถึง 3 ประเภท คือ สัตว์ ดอกไม้ และสถาปัตยกรรม โดยกำหนดให้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย และศาลาเป็นถาปัตยกรรมประจำชาติไทย

ช้างไทยเป็นสัตว์ที่เกี่ยวพันกับวิถีไทยสืบจากประวัติศาสตร์ชาติไทยและประเพณีนิยมมาช้านาน ช้างเป็นสัตว์ที่รู้จักกันแพร่หลายและมีอายุยืน ในอดีตธงชาติไทยเคยใช้รูปช้างเป็นสัญลักษณ์ก่อนเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ในภายหลัง ส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถือเป็นสัตว์คู่พระบารมี เป็นพาหนะทั้งในยามศึกและยามสงบครับดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน "คูน" เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ นิยมปลูกในเขตร้อน เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมานานมาก บางถิ่นบางที่เรียก "ดอกลมแล้ง" มีการเสนอให้ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่ลงนามให้เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ราชพฤกษ์ให้ดอกสีเหลือง ช่วงออกดอกมองเห็นช่อดอกขนาดใหญ่มาแต่ไกล (ใบทิ้งต้น) ราชพฤกษ์หรือคูนมีสีตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น "ต้นไม้ของในหลวง"ศาลาไทยเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ศาลาเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างไทย วิถีไทยในเก่าก่อนใช้ศาลาอย่างคุ้มค้าทั้งศาลาในสวนและศาลาริมน้ำ ศาลามีความสง่างาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติ แม้เวลาล่วงเลยผ่าน ศาลาไม้ริมทางยังคงประโยชน์อยู่เสมอ ส่วนศาลาริมน้ำซึ่งนิยมมาก่อนยังมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ครับ