สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ

นั่งรถไฟไปเมืองเพชร เที่ยว 1 วัง 4 วัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในชื่อ “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” มีจุดหมายปลายทางที่ จ.เพชรบุรี งานนี้สนุกตรงที่ได้เรียนรู้การเดินทางด้วยรถไฟ ได้สัมผัสบรรยากาศบนรถไฟ ได้ท่องเที่ยวระหว่างทางคือรถจอดให้ลงไปกราบสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ที่ จ.นครปฐม จากนั้นมุ่งสู่เมืองเพชร ลงรถไฟไปต่อรถเล้ง (รถสองแถวขนาดเล็ก) เที่ยวกันตามโปรแกรมที่เขาวางไว้ให้พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มจากไปชมสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันพระราชวังบ้านปืน วัดมหาธาตุวรวิหาร แวะเดินเล่นให้เย็นใจในชุมชนคนริมแม่น้ำเพชร กินอาหารบ้านๆ ในแถบนั้นและที่ขาดไม่ได้คือข้าวแช่ชาววังที่คนเพชรนิยมกินกันมาก จากนั้นไปเยือนวัดใหญ่สุวรรณาราม และสุดท้ายที่วัดพระไสยาสน์ (บริเวณตีนเขาวัง) แล้วรถเล้งก็ย้อนไปส่งที่สถานีรถไฟ โบกมือลาเมืองเพชรแต่เพียงเท่านี้


2.
พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

สถานีรถไฟเมืองเพชร

พระราชวังบ้านปืน 

การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มีดีตรงปลอดภัย มีมัคคุเทศก์บรรยาย ได้เปิดมุมมองใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เด็กเที่ยวได้ผูใหญ่เที่ยวเพลินใช้เวลาเพียงหนึ่งวันแบบเช้าไปเป็นกลับ เป็นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาที่ดีต่อใจ อีกทั้งยังก่อเกิดเป็นความสุขต่อการเดินทางด้วยค่ะ

พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาธาตุวรวิหารแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชร

หมายเหตุ
- จุดหมายปลายทางอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ที่กำหนดไว้ คือ 1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด
- ผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวกับทริป “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” ติดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรงเลยนะคะ

ข้าวแช่เมืองเพชร

ขนมเปี๊ยะแต้จิ๋ว เมืองเพชร

สตรีทอาร์ตในชุมชนคนริมแม่น้ำเพชร

อุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม

ศาลาเรือนไม้วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นศาลาแบบอยุธยา 


พระพุทธไสยาสน์วิหารพระยืน วัดพระพุทธไสยาสน์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ไม่เคยเห็นในที่อื่น

รถเล้ง