โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดำเนินการภายใต้ชื่อ“ประชารัฐสุขใจ Shop” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น มุ่งกระจายรายได้ไปยังชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยร้านประชารัฐสุขใจ Shop เปิดบริการแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสระบุรี เน้นการจำหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งสินค้าที่ระลึก ของใช้ และอาหาร ตัวอย่างเช่น สินค้าจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อาทิ คุกกี้เนยสดองุ่น คุกกี้เนยสดทานตะวัน สินค้าจากอำเภอวิหารแดง อาทิ ข้าวแตนข้าวกล้อง น้ำพริก 11 ชนิด สินค้าจากอำเภอมวกเหล็ก อาทิ ธัญพืชแท่งงาดำ ท็อฟฟี่นมสด ท็อฟฟี่ข้าวโพด สินค้าจากอำเภอเมือง อาทิ ที่เสียบปากกาหินอ่อน นาฬิกาหินอ่อน แป้งน้ำสมุนไพร สินค้าจากอำเภอหนองแค อาทิ หมวกคาวบอย มะม่วงอบกรอบ อำเภอพระพุทธบาท อาทิ ทองม้วนทานตะวัน อำเภอบ้านหมอ อาทิ ข้าวเกรียบผักหวาน อำเภอวังม่วง อาทิ เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง/อบเกลือ สินค้าจากอำเภอวิหารแดง อาทิ น้ำข้าวกล้องเจ๊กเชย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป อาทิ ลูกชิ้นเห็ดหอม ปุยฝ้ายกล้วยหอม ขนมเทียนแก้ว ลาบหัวปลี ผักหวานป่า เมล็ดทานตะวันสดกะเทาะเปลือก ชุดเพาะงอกต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนทานตะวันสด อีกด้วย รวมสินค้ากว่า 80 รายการ

นายยุทธศักดิ์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในส่วนของ ททท. นั้น รับหน้าที่ในการออกแบบร้านให้มีความสวยงามและสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริการข่าวสารการท่องเที่ยวในรูปแบบจอสัมผัส (touch screen) ที่ติดตั้งอยู่ภายในร้าน แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยว 2.ของดีของเด่น 3.ร้านอาหารอร่อย 4.เทศกาลงานประเพณี และ 5. ต้องห้าม...พลาด โดยมอบหมายให้ ททท. ในแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อีกทั้ง ททท. ยังได้ทำงานร่วมกับ สสว. พช. ในการเป็นคณะกรรมการคัดสรรสินค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพจากชุมชนอีกทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งร้านประชารัฐสุขใจ Shop ทั้ง 148 แห่งทั่วประเทศ จะทยอยเปิดให้บริการจนครบในกลางปี 2559 โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ 34 ร้าน ภาคใต้ 27 ร้าน ภาคกลาง 36 ร้าน ภาคตะวันออก 14 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 ร้าน คาดว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของท้องถิ่นให้ถึงมือนักท่องเที่ยวได้โดยตรง สนับสนุนให้มีการกระจายรายได้สู่มือผู้ผลิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อของดีของเด่นแต่ละท้องถิ่นได้ในที่เดียว อีกทั้งสามารถบริการข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยททท. เล็งเห็นแล้วว่าการจัดตั้ง “ประชารัฐสุขใจ Shop” เป็นการตอบสนอง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและของที่ระลึก 26% อาหารและเครื่องดื่ม 30% ส่วนการเดินทางนั้น นักท่องเที่ยว ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ถึง 70 % ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่ง“ประชารัฐสุขใจ Shop” จะสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดร้านประชารัฐสุขใจคือกระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มธุรกิจปิโตรเลี่ยมขั้นปลาย บมจ. ปตท.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย