กรุงเก่าอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา อนุรักษ์ และคงอยู่ โดยรวมทราบกันดีอยู่แล้วว่าอยุธยาเป็นราชธานีของไทยมายาวนานกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ตามลำดับ ส่วนแหล่งสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงศึกษานั้นมีอยู่ทั้งเมือง เดินไปทางไหนก็เจอร่องรอยวัดและวัง มีสภาพสมบูรณ์น้อยบ้างมากบ้างหรือเหลือแค่เศษซากเพียงเล็กน้อยก็มี บางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สำคัญมากน้อยขนาดไหน อาทิ พลับพลาตรี และวัดไชยวิชิต ซึ่งไม่ค่อยถูกกล่าวถึงหรืออีกนัยหนึ่งนักท่องเที่ยวรวมถึงมัคคุเทศก์ยังไม่รู้จักพลับพลาตรีมุข
พลับพลาตรีมุขอยู่ในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานที่ว่าราชการหรือกระทำพระราชพิธีต่าง ๆ เมื่อกรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงจึงถูกทิ้งร้าง และเสื่อมโทรมลงตามลำดับจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาตรีมุขขึ้นบนแนวฐานซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหมู่พระราชมณเฑียรเดิม เพื่อรับรองการเสด็จมาทอดพระเนตรพระราชวังหลวงและรับรองแขกบ้านแขกเมืองในอนาคตพลับพลาตรีมุข 


วัดใหม่ไชยชิต
สันนิษฐานว่าวัดใหม่ไชยวิชิตสร้างในตอนปลายรัชการที่  3  ยังไม่พบหลักฐานว่าสร้างในศักราชใด  วัดใหม่ไชยชิตนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นจวนของพระยาไชยวิชิต  (เผือก)  สันนิษฐานว่าพระยาไชยวิชิตย้ายจวนไปสร้างที่อื่นแล้วยกที่ดินสร้างเป็นวัด  

สิ่งสำคัญของวัดใหม่ไชยวิชิตคือพระอุโบสถและเจดีย์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมพระอุโบสถเป็นแบบพระราชนิยมรัชกาลที่  3  คือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลศิลปะจีนหรือบางครั้งเรียกกันว่า “ทรงแบบจีน” สามารถเทียบเคียงได้กับพระอุโบสถวัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ

วัดใหม่ไชยวิชิต

มาเยือนเมืองมรดกอยุธยาครั้งหน้าหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพลับพลาตรีมุขและวัดใหม่ไชยชิตให้ได้นะครับเพราะนอกจากมีความสำคัญในด้านประวิติศาสตร์ ศาสนา ยังพบว่างามสถาปัตยกรรมทั้งสองแห่งนี้งดงามเป็นอย่างมากครับ