การไปทำงานเก็บภาพงานสงกรานต์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้มีโอกาสไปบันทึกภาพวัดถึง 7 วัด ซึ่งแต่ละวัดมีพุทธศิลป์ที่น่าจดจำ น่าศรัทธา และน่ากราบไหว้ มีทั้งวัดที่อยู่ในตัวอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด วัดดังกล่าวคือวัดไทยวัฒนาราม วัดมณีไพรสณฑ์ วัดชุมพลคีรี วัดอาจใหม่ วัดไทยสามัคคี วัดดอนแก้ว และศาลเจ้าปุงเถ้ากงซึ่งเป็นวัดจีน ลองไปดูภาพและเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ กันว่าแต่ละวัดนั้นมีความสำคัญและงดงามมากน้อยเพียงไรเจดีย์สององค์ภายในวัดไทยวัฒนา มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกัน


ปฏิมากรรมสิงห์หุ้มแผ่นโละหะทองแววาว ฉลุลวดลายงดงามมาก


กุฎิและอาคารภายในวัดไทยวัฒนารามส่วนใหญ่เป็นหลังคาเชิงซ้อนบุด้วยแผ่นโลหะสลักลายวิจิตรตระการตา


พระหยกทรงเครื่องทองประดิษฐานบริเวณด้านหน้าศาลา


พระมหามุนีในวิหารเป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยและพม่าในเขตแม่สอดเข้ามาสักการะบูชากันมาก

วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดขนาดใหญ่อยู่ในเมืองแม่สอด อยู่ใกล้แม่น้ำเมย ซึ่งเป็นรอยตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ภายในวัดมีเทพทันใจ เจดีย์ มีปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจด้วยการนำโลหะบุลวดลายมาห่อหุ้มเสาศาลา ปฏิมากรรมสิงห์ โลหะแวววาวเป็นสีทองส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมที่งดงามอยู่แล้วสง่างามมากขึ้น รวมถึงมีพระนอนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังวัด วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะจากคนไทย คนพม่าและคนชนเผ่าอื่นๆ เช่น ปกาเก่อญอ ปะโอ เป็นต้นพระประธานภายในอุโบสถวัดมณีไพรสณฑ์

องค์เจดีย์และวิหารพระเจ้าทันใจ

ประตูวัดและเจดีย์อีกองค์หนึ่งของวัดมณีไพรสณฑ์

จิตรกรรมฝาผนังวัดมณีไพรสณฑ์


พระธาตุในวัดมณีไพรสณฑ์


วัดมณีไพรสณฑ์
 มีชื่อเสียงเรื่องพระทันใจทรงเครื่องใหญ่ที่คนแม่สอดเคารพบูชา เป็นพระทันใจที่มีสรีระงดงามองค์หนึ่งของไทย นอกจากนั้นยังมีงานพุทธศิลป์อีกหลายจุดที่น่าไปสัมผัส เช่น องค์เจดีย์ เสียดายแต่องค์เจดีย์ฝั่งหนึ่งซึ่งล้อมรอบด้วยองค์พระพุทธรูปนั้นอยู่ติดชิดกำแพงการเดินเข้าไปดูไม่ค่อยสะดวกแต่ส่วนอื่นๆ น่าสนใจอย่างที่บอก
 
องค์เจดีย์วัดชุมพลคีรี


ปฏิมากรรมสิงห์ วัดชุมพลคีรี

ปฏิมากรรมพระหยกและพระพุทธรูปภายในวิหารวัดชุมพลคีรี
วัดชุมพลคีรี เป็นวัดขนาดเล็ก อยู่กลางเมืองแม่สอด มองผ่านๆ อาจไม่มีอะไรโดดเด่นมากนัก หากเข้าไปภายในวัดจะพบว่าองค์เจดีย์ที่ประดิษฐานเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ทั้งยังเน้นว่าคนที่เกิดปีมะเมียควรมาสักการะบูชา ใครเกิดปีนี้ไม่น่าพลาดครับ


องค์เจดีย์วัดอาจใหม่


สถาปัตยกรรมวัดอาจใหม่


ปฏิมากรรมสิงห์ วัดอาจใหม่ประตูวัดและเสาหงส์วัดอาจใหม่


วัดอาจใหม่ เป็นวัดใหม่สมชื่อ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัดมากนัก หากเจดีย์และศาลาก็สามารถดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่แรกเห็น องค์เจดีย์มีลักษณะเดียวกันกับเจดีย์พม่าทั่วไป มีขนาดใหญ่พอสมควร ส่วนศาลานั้นงดงามด้วยหลังคาวิจิตรตระการตาแบบหลังคาเชิงซ้อน โลหะฉลุลายแวววับจับใจ สะดุดตาสะดุดใจตั้งแต่แรกเห็น
ปฏิมากรรมเสาหงส์ เทวดา และเจดีย์พุทธคยา วัดไทยสามัคคี

ปฏิมากรรมยักษ์ วัดไทยสามัคคี


ปฏิมากรรมราหู วัดไทยสามัคคีวัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่มีพุทธศิลป์หลายรูปแบบ หลากยุคสมัย มีหลวงพ่อทันใจที่คนเคารพศรัทธา มีเจดีย์พุทธคยาจำลองล้อมรอบด้วยเสาหงส์และทวยเทพสีขาวน้ำเงิน คล้ายพุทธศิลป์วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น ปฏิมากรรมยักษ์ ปฏิมากรรมราหูขนาดใหญ่ เป็นต้น


เจดีย์วัดดอนแก้ว

พระหยก วัดดอนแก้ว

อุโบสถวัดดอนแก้ว

ทางเดินสู่อุโบสถวัดดอนแก้ว

จิตกรรมฝาผนังวัดดอนแก้ว


วัดดอนแก้ว เป็นวัดเดียวที่อยู่นอกเขตแม่สอด ซึ่งดูเหมือนจะผิดแผกแปลกออกไปจากวัดอื่นๆ ที่อยู่ในเขตแม่สอดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้หากไม่มาหรือไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ เหตุเพราะวัดดอนแก้วแห่งเมืองแม่ระมาดมีพระหยกขาวที่สำคัญและงดงามมากประดิษฐานอยู่ กล่าวกันว่าเป็นพระหยก 1 ใน 3 องค์ของโลกที่มีพุทธศิลป์สวยที่สุด มาถึงแม่สอดทั้งทีต้องเลยมาที่นี่ มากราบพระหยกองค์นี้นับว่าคุ้มค่าต่อการเดินทางครับ


ศาลเจ้าปุงเถ้ากง 
(ปุงเถ้ากง-ม่า) เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองแม่สอด (ใกล้วัดชุมพล) งานศิลปะแบบจีนโดดเด่นสง่างาม เป็นศาลเจ้าที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบที่หลอมรวมให้ศาลแห่งนี้สมบูรณ์สมเป็นศาลเจ้าปุงเถ้ากง เริ่มจากศาลเจ้าแม่กวนอิมแสนสง่างามกลางสวนหิน ศาลเจ้าปุงเถ้ากง (อยู่คนละฝั่งถนน) ปรากฏโดดเด่นด้วยประติมากรรมเทพต่างๆ โดยเฉพาะเสามังกรปูนปั้นนั้นงดงามมาก 

ศาลเจ้าปุงเถ้ากงเป็นที่ตั้งของ
มูลนิธิสามัคคีการกุศล ซึ่งทางคณะกรรมการมีการจัดงานประเพณีซิโกว วันทิ้งกระจาด แจกทาน- ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี


จากเรื่องราวเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ดังกล่าวจะพบว่า 6 วัดแรกมีความเหมือนและต่างอย่างเห็นได้ชัดคือเหมือนทั้งสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และงานพุทธศิลป์อื่นๆ ส่วนความต่างในที่นี้หมายถึงพื้นที่ การจัดวาง ขนาด และรายละเอียด รวมถึงศรัทธาของประชาชนก็คงมีความต่างอยู่บ้าง กล่าวคือต่างจิตต่างใจต่างไปกราบตามที่ตัวเองรักชอบนับถือ สำหรับเรื่องขอพรได้ผลสำเร็จมากน้อยเท่าไหร่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พวกเราชาว khobjaithailand ไม่ได้ไปขออะไรมากไปกว่าให้ประเทศไทยสุขสงบและปลอดภัยจากเรื่องชั่วร้าย ให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเราหวังว่าคำขอจะกลายเป็นความจริง สาธุครับ