จำได้ครั้งหนึ่งนานมา ไม่น่าต่ำกว่า 10 ปี ผมเคยเดินทางมาที่นี่ มากราบพระพุทธฉาย ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นภาพสีของพระพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเงาสีแดงคล้ายประภามณฑล มีความสูงประมาณ 5 เมตร ปรากฏประทับติดอยู่กับชะง่อนหน้าผาสูงบริเวณเขามาฎะกะ (เขาช่องลม) ซึ่งผมพยายามมองเงาสีแดงนั้นแต่ไม่เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้า มาทราบจากผู้รู้ภายหลังว่าคนบาป-บาปหนาไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธฉาย แต่ผมเชื่อว่าตัวเองไม่บาปมาก ไม่หนาด้วย ก็เลยย้อนกลับมาที่วัดพระพุทธฉายอีกครั้ง คราวนี้ได้ขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา ชมทิวทัศน์ 360 องศา แล้วกลับลงมาเพิ่งพิศพินิจเงาพระพุทธเจ้า ผมไม่บอกว่าเห็นหรือไม่...มันกลายเป็นความลับไปแล้ว


ปฏิมากรรมยักษ์กับบันไดพญานาค ทางขึ้นสู่มณฑปพระพุทธฉาย


มณฑปพระพุทธฉาย


 

การขึ้นไปชมภาพพระพุทธฉายทำได้ง่ายด้วยการเดินขึ้นไปตามบันได ไม่สูงมาก พอประมาณ (ดูจากภาพ) แต่ต้องระวังลิงทโมนโจนทะยานแถวนั้น พวกมันดื้อสุดๆ สิ่งที่มันชอบคือขึ้นไปขย่มหลังคารถยนต์ โดยเฉพาะรถยี่ห้อดีๆ พวกรถยุโรปราคาแพง มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งอย่าถือถุงขนมขึ้นไปด้วยโดยเด็ดขาด โอกาสที่มันจะแย่งขนมมีสูง มีความเสี่ยงสูง หากไม่ระวังให้ดีเสร็จมันแน่ๆ


รองเท้าที่ถอดไว้อย่างไร้ระเบียบมีคนเก็บเรียงให้ เป็นความประทับใจของผู้มาเยือน เป็นแรงศรัทธาของเด็กวัด เขาไม่เก็บสตางค์หรือรับสินจ้างใดๆ แต่ถ้ามีน้ำใจหยิบยื่นให้ได้ ไม่ผิดระเบียบครับ


พระพุทธปฏิมากรรมกับผนังพระพุทธฉาย
อนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าพระพุทธฉาย


พระปรมาภิไธยย่อ จปร. ติดอยู่ ณ เงื้อมผาด้านทิศตะวันตกของพระมณฑปพระพุทธฉาย พร้อมด้วยนามาภิไธยพระบรมวงศานุวงศ์ 


 

ผู้ที่ต้องการขึ้นไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทมีทางเลือกมากกว่าเดิน คือขับรถขึ้นไปจอดด้านบนแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อย แต่ถ้าเลือกเดินตั้งแต่พื้นราบด้านล่างเส้นทางสูงชันและเหนื่อยเอาเรื่องครับ


พระนอนประดิษฐานบริเวณมณฑปพระพุทธฉาย
บันไดทางเดินจากลานจอดรถ (ด้านบน) สู่วิหารและมณฑปรอยพระพุทธบาท


วิหารบนยอดเขา พญานาคราวบันไดถือเป็นปฏิมากรรมที่งดงามมาแห่งหนึ่ง  (รายละเอียดเยอะมาก)


 

ประวัติ
วัดพระพุทธฉายได้เจริญมายุคหนึ่งคือสมัยอยุธยา แต่เนื่องจากภัยสงคราม บ้านเมืองไม่สงบสุข มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดิน วัดพระพุทธฉายจึงถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน...นานจนชำรุดทรุดโทรมลงเรื่อยๆ มณฑปเดิมซึ่งสร้างไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงศาสนสถานถาวรวัตถุต่างๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่ประกอบกับภัยธรรมชาติได้กัดกร่อนทำลายเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก


มณฑปรอยพระพุทธบาท (ซ้าย) หอระฆัง (ขวา)


หอระฆัง ปฏิมากรรมพระนาคปรก และมณฑปรอยพระพุทธบาท


รอยพระพุทธบาท


หินรูปแผนที่ประเทศไทยกับมณฑปรอยพระพุทธบาท (ซ้าย) ปฏิมากรรมพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตร หน้าวิหาร (ขวา)

 

ผ่านมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการบูรณะฟื้นฟูวัดพระพุทธฉายอีกครั้งหนึ่ง กังปรากฏหลักฐานว่า "พระพุทธศาสนาล่วงมาได้ 2374 ปีมะโรง นักษัตรจัตวาศก มีพระคุณเจ้าสมภาร 4 วัด คือพระปลัดวัดปากเพรียว, สมภารวัดบางระกำ, สมภารดวง วัดเกาะเลิ่งและสมภารวัดบางเดื่อ  สมภารทั้ง 4 พร้อมทั้งฆาราวาสญาติโยมร่วมบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระพุทธฉายเป็นเวลา 7 ปี และในปีที่ 8 “พระมหายิ้ม” ได้มาร่วมกับสมภารทั้ง 4 บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธปฏิมากรรม ระเบียงมณฑป ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ สร้างหอระฆัง สร้างศาลา เป็นต้น ด้านยอดเขาได้บูรณะพระมณฑปและลานพระโมคคัลลานะ ขุดบ่อน้ำ บูรณะพระอุโบสถ ตกแต่งสถานที่เป็นเวลาอีก 3 ปี จนถึงปีฉลูจึงเสด็จตามความประสงค์ ได้จัดมหกรรมฉลององค์พระพุทธฉาย เมื่อปีเถาะ เบญจศก"


ทิวทัศน์กว้างไกล บันทึกภาพจากบ่อน้ำบนยอดเขา ใกล้ๆ ทางขึ้นพระพุทธบาท


ทิวทัศน์ผืนป่าและชุมชน มองจากยอดเขาพระพุทธบาท


มุมนี้มองเห็นถนนสายบายพาสต์ สระบุรี-แก่งคอย เป็นเส้นทางที่กำลังก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา

 

ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้า ได้เสด็จมาฟื้นฟูบูรณะวัดพระพุทธฉายทรงสร้างมณฑปขึ้นใหม่เป็นมณฑปสองยอดแทนมณฑปเดิม และทรงบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอื่นๆ มีเสนาสนะสงฆ์ เช่น ศาลา พระอุโบสถบนยอดเขาพระพุทธฉาย ปฏิสังขรณ์มณฑปครอบรอยพระบาทจำลองยอดเดี่ยว พระองค์พร้อมด้วยพระราชวงศ์และข้าราชบริพาร ยังได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธฉายอีกหลายครั้งดังปรากฏในประวัติศาสตร์การประพาสต้นและจดหมายเหตุ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ติดอยู่ ณ เงื้อมผาด้านทิศตะวันตกของพระมณฑปพระพุทธฉาย พร้อมด้วยนามาภิไธยพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งปรากฏชัดจนถึงปัจจุบันนี้ ในรัชกาลต่อๆ มาก็ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมาพระพุทธฉายเป็นประจำ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอฯ ได้เสด็จมาทรงทอดผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2516

หมายเหตุ
- สถานที่ตั้ง วัดพระพุทธฉาย หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทางเข้าวัดพระพุทธฉาย เป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธิน ตรงกิโลเมตรที่ 102 (หมู่บ้านโคกหินแร่ ตำบลหนองยาว) เข้าไป 5 กิโลเมตร (ระยะทางตามถนนจากตัวเมืองสระบุรี ลงทางใต้ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไป 5 กิโลเมตร) ใกล้ๆ ทางเข้าอุทยานแห่งชาติสามหลั่น
- วันออกพรรษามีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาคือประเพณีตักบาตรข้ามต้มลูกโยน