ตัวพิพิธภัณฑ์สร้างจากอาคารไม้สักทองทั้งหมดพิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวงหรือพิพิธภัณฑ์บ้านก๋ง ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นเรือนไทยล้านนาประยุกต์ ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทั้งหมด เป็นเรือนหรือพิพิธภัณฑ์ที่งามสง่าเห็นมาแต่ไกล ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในวัดศรีมงคล (ก๋ง)  ซึ่งเป็นพุทธสถานลานธรรมของชาวตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านประตูวัด ทางเข้าไปสู่อาคารพิพิธภัณฑ์


เจดีย์ช้างล้อม ประดิษฐานด้านหละงพระอุโบสถ


หอพระพุทธ สถาปัตยกรรมแบบล้านนา

พิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวงเป็นหอพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าโบราณล้ำค่าไว้มากมาย จะเรียกว่าเป็นแหล่งศิลปะล้านนาแห่งนครน่านคงไม่ผิด ของที่รวบรวมล้วนมีค่าทั้งสิ้น อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน คัมภีร์ใบลานล้านนา พระพุทธรูป เป็นต้น
ลานกว้างหน้าอุโบสถ มองเห็นท้องนาและขุนเขา


ทัศนียภาพภายในพิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวง (ชั้นบน)
อัฐิธาตุของอริยสงฆ์ล้านนา


พระพุทธรูปปางต่างๆ


นอกจากพิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวงสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดศรีมงคล คือภาพจิตรกรรม  ซุ้มประตูโขงทรงไม้ใหญ่   สักการะไหว้บารมีหลวงปู่ครูบาเจ้าบ้านก๋งพระอริยสงฆ์แห่งนครน่านในอดีต  กราบพระเจ้าทันใจนั่งเกล้า  ชมหอระฆังทรงเก่าล้านนา ฯลฯ


ขันเงินโบราณ


ใบเกิดสมัยก่อนจารึกลงบนใบลานหอยสังข์กับงานแกะสลักเงิน หลอมรวมเป็นชิ้นเดียว 


มีดโบราณ

ในส่วนอื่นๆ นอกจากงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและพิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวงทัศนียภาพโดยรวมยังประกอบด้วยทุ่งนากว้างไกล ทิวทัศน์ขุนเขาเรียงรายสลับซับซ้อน ดอยภูคา หากไปเยือนในช่วงฤดูข้าวตกท้องออกรวงจะพบว่าทัศนียภาพวัดศรีมงคล (ก๋ง) นั้นงดงามยิ่งนัก อาจหลงรักได้โดยง่ายครับ
ผ้าทอเก่าเก็บ 


องค์ประกอบในชุดเชี่ยนหมากชุด

สรุปว่าวัดศรีมงคล (ก๋ง) แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องธรรมะ ศิลปะและสถาปัตยกรรม   การเดินทางเข้ามาจึงได้รับความรู้ทั้งงานศิลปะและธรรมะไปพร้อมๆ กัน ส่วนใครจะเลือกหรือเน้นไปในทางใดนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับผมไปกราบพระและชมงานศิลปะมาแล้ว 2 ครั้ง หากมีโอกาสคงต้องเดินทางไปอีกครับ


พระประธานในอุโบสถ 


ภายในกุฏิเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน


หลวงปู่ครูบาเจ้าบ้านก๋งพระอริยสงฆ์แห่งนครน่านในอดีต

หมายเหตุ
- วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา เป็นเขตติดต่อกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน การไปเที่ยวน่านในฐานนะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติและงานศิลปะจึงสามารถเข้าไปเที่ยวได้ทั้งสองอำเภอในคราวเดียวกัน
-  ภาพมุมสูงกับภาพหลวงปู่ครูบาเจ้าบ้านก๋งพระอริยสงฆ์แห่งนครน่านในอดีต เป็นภาพจากทางวัด
- ภายในวัดมีที่พักอย่างดีไว้บริการที่มาปฏิบัติธรรมด้วย


ทัศนียภาพขุนเขากับท้องนาหน้าอุโบสถ