ปราสาทงามนาม “ตาควาย”


ปราสาทจตุรมุขหลังเดี่ยวบนช่องเขาตาควาย 

ปราสาทขอมในแผ่นดินสยามมีอยู่หลายแห่ง ทั้งเล็กและใหญ่ ที่พบเห็นง่ายก็มี ที่เข้าไปดูยากและไม่ค่อยถูกเปิดเผยก็มี หนึ่งในปราสาทที่ยังอยู่ในข้อพิพาทเรื่องดินแดนมีปราสาทตาควายรวมอยู่ด้วย

ปราสาทตาควายหรือปราสาทตาวาย ในภาษาเขมรเรียกว่า “ปราสาทกรอเบย” ตั้งอยู่บริเวณช่องตาควาย เทือกเขาพนมดงรัก เขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ 17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทหินศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนธม (ห่างประมาณ 12 กิโลเมตร) สมัยก่อนการเดินทางไม่สะดวกเป็นถนนลูกรังสายแคบ สิ้นสุดทางถนนต้องเดินเท้าเข้าไปเกือบ 4 กิโลเมตร ปัจจุบันทหารเข้ามาดูแล ถนนลูกรังเปลี่ยนเป็นลาดยางอย่างดี เดินเท้าเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ถึง แต่ทั้งนี้ทางทหารไม่ให้บันทึกภาพบังเกอร์ ที่พักและอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคง ส่วนตัวปราสาทซึ่งมีทหารจากทั้งสองฝ่ายดูแลสามารถถ่ายภาพได้โดยสะดวกครับ


ร่องรอยศิลาบางส่วน


มอสตะไคร่เกาะศิลาแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีความชื้นมากปราสาทตาควายตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นปราสาทจัตุรมุข หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาท ส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลาทรายทั้งหมด หลังคาห้องครรภคฤหะ ก่อเป็นทรงพุ่มยอดปรางค์ ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น ส่วนหลังคามุขก่อเป็นรูปประทุน จรดหน้าบันทั้ง 4 ด้าน ภายในห้องมีประติมากรรม ลักษณะคล้ายสวายยัมภูวลึงค์ 1 ชิ้น
เนื่องจากตัวปราสาทอยู่ตรงเส้นชายแดนไทย-กัมพูชาดังนั้นจึงมีทหารทั้งสองฝ่ายเฝ้าเวรยามนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าปราสาทตาควายน่าจะสร้างในช่วงปลายสมัยนครวัด ต่อตอนต้นสมัยบายน ระหว่างรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นปราสาทสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบฉบับปราสาทขอม ไม่มีลวดลายสลักเสลาใดๆ แต่งดงามมากทีเดียว


บันไดทางเดินบนนเนินเตี้ยพาขึ้นไปสู่องค์พระนาคปรกซึ่งประดิษฐานขึ้นมาใหม่ ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวปราสาทตาควาย
ถนนลาดยางสายใหม่ทอดตัวมาสิ้นสุดตรงจุดนี้จากนั้นเดินเท้าอีกนิดหน่อยก็ถึงตัวปราสาท ซึ่งผิดกับสมัยก่อนตัองเดินร่วม 4 กิโลเมตร

ใครมาเที่ยวกลุ่มปราสาตาเมือนหรือปราสาทหินพนมรุ้งน่าลองเข้ามาเยือนปราสาทตาควายดูบ้าง แม้จะมีปราสาทจัตุรมุขอยู่เพียงหลังเดียวแต่ความรู้สึกแรกที่ได้เห็นนั้นไม่ธรรมดาครับ

#WalkingThailand #khobjaithailand


ทางเดินจากองค์พระนาคปรกเป็นทางแคบรก ภายใต้ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่