01


02


บนเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ปรากฏศาสนสถานบนที่ดอนหรือเนินสูง รอบด้านเป็นท้องนากับขุนเขา ศาสนสถานแห่งนี้ วิจิตรตระการตา อบอวลไปด้วยพลังศรัทธา อบอวลไปด้วยฝีมือเชิงช่าง หากบอกว่าวัดแห่งนี้ได้รวบรวมงานช่างในเชิงพุทธศาสนาเข้าไว้หลายแขนงคงไม้ผิด เริ่มจากงานสถาปัตยกรรม งานปฏิมากรรม งานแกะสลัก และงานเขียน งานที่เกิดจากฝีมือเหล่านี้สิ่งล้วนมีสายใยในศรัทธาทั้งสิ้น


03


04


ตามประวัติเล่าว่า วัดบ้านเด่น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 เขตวัดมีอาณาบริเวณทับซ้อนอยู่ในเขตเมืองโบราณเก่าก่อนที่เรียกว่า “เมืองแกน” ตัวศาสนสถานตั้งเด่นบนเนินเตี้ย ๆ มองเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นซ่อนถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือไว้ ด้วยเป็นจุดที่มองเห็นแต่ไกลชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีต้นโพธิ์หรือที่ชาวบ้านเก่าก่อนเรียกว่า “ต้นสะหรี” เติบโตเต็มไปหมด ซึ่งทราบกันดีว่าต้นโพธินั้นเป็นไม้มงคล จึงมีการนำชื่อดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า"วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน"


05


0607


สำหรับการก่อร่างสร้างวัดในยุคต่อมาหรือในยุคพัฒนาเริ่มจากครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้นิมนต์ ครูบาเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) ให้มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถาน ว่ากันว่าด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระผู้ปฏิบัติ น่าเคารพกราบไหว้และเกิดความเลื่อมใสในที่สุด ศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และที่มาจากต่างถิ่นจึงพร้อมกันถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน


08


09


มีเรื่องน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเน้นให้วัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทั้งนี้ครูบาเทืองท่านมีความตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อขัดเกลาจิตใจ


10


11


สำหรับตัวสถาปัตยกรรมนั้นล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ฯลฯ ส่วนพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี กำลังดำเนินการก่อสร้าง คงจะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้


12

วัดบ้านเด่นป็นอีกศาสนสถานหนึ่งที่ปรากฏศิลปะแบบไทยล้านนาชัดเจน ทั้งยังดึงเอาศิลปะไทยในบางแขนงเข้ามาประกอบ ความโดดเด่นของงานพุทธศิลป์อยู่ที่เนื้องานทั้งหมด เรียกว่างานองค์ประกอบศาสนาสถานเห็นจะไม่ผิด คือไม่สามารถดึงสิ่งใดออกไปจากสิ่งใดได้ ทั้งหมดนั้นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวซึ่งเชื่อว่างานศิลปะเชิงศาสนาหรือพุทธศิลป์จะคงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ต่อไป


13

บรรยายภาพ
1.ปฏิมากรรมสิงห์กับหอไตร
2.-4.บริเวณถนนทางเข้าวัดเรียงรายไปด้วยปฏิมากรรมเชิงศาสนา
5.วิหารมุงกระเบื้องสีน้ำเงินเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท้องฟ้า
6.ยอดฟ้าหอไตรสลักเสลาเป็นรูปช้าง
7.งานปูนปั้นสอดสลับกับงานแกะสลัก งดงามตระการตา
8.สถาปัตยกรรมเชิงศาสนาแบบผสมผสานมีงานล้านนาผสมอยู่ในเนื้องาน
9.งานปูนปั้นเสาปรากฏให้เห็นในวิหารและอุโบสถ
10.-11.บานหน้าสลักลายงดงาม บ่งบอกถึงฝีมือเชิงช่างที่เลิศเลอ
12. พระพุทณรูปปางลีลาต่างๆ ภายในอุโบสถ
13.ปฏิมกรรมเทวดากับพระเจดีย์