คลองบางคลี่หรือคลองลาดชะโด

ในอดีตคนไทยชายคลองหรือที่อยู่ริมแม่น้ำใช้แม่น้ำในการคมนาคม ทั้งการสัญจรในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงงานประเพณีก็ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางในการประกอบพิธีกรรม
บ้านหลากสีในชุมชนลาดชะโด


บ้านยกพื้นสูงเพื่อรอรับช่วงน้ำหลาก


ต่อมาเมื่อถนนหนทางมีมากขึ้น การสัญจรทางน้ำก็น้อยลง ส่วนใหญ่หันไปใช้การคมนาคมทางรถยนต์-รถไฟเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังยึดการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก เฉกเดียวกับคนชุมชนลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา ที่ยังใช้เส้นทางน้ำในการเดินทางและประกอบพิธีกรรมตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม ประเพณีที่ยังอยู่ยั้งยืนยงอย่างเข้มแข็งประเพณีหนึ่งนั่นคือการแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำ คนในชุมชนแห่งนี้ยังแห่เทียนทางเรือเดินทางทางน้ำเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัด นับเป็นประเพณีที่หาดูไม่ง่ายนักในปัจจุบัน


(ซ้าย) ให้น้ำไก่ วิถีไทยในชุมชน (ขวา) ทางเข้าตลาดลาดชะโด


ตลาดลาดชะโดคึกคักมากในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ในปีนี้ทางชุมชนลาดชะโดจัดงานแห่เทียนพรรษารูปแบบเดิมคือแห่เทียนทางน้ำโดยจัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม  สำหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงหากยังไม่มีจุดหมายในการเดินทางลองเข้าไปสัมผัสประเพณีแห่เทียนทางน้ำสักครั้งหนึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชอบเพราะเป็นประเพณีที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
เครื่องปั้นดินเผาเก่าเก็บ


การไปเยือนชุมชนลาดชะโดนอกจากจะได้ร่วมทำบุญงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำดังที่กล่าว ยังได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำที่อยู่คู่ชุมชนมาเนิ่นนานด้วยครับ


งานจักสานยังเป็นที่นิยมของคนลาดชะโด


ตะกร้าหลายรูปแบบ งานฝีมือที่น่าสนใจ


ขนมตาล


แม่ค้าขายไข่เป็ด 


นักท่องเที่ยวกับเรือสินค้าประจำชุมชน


แห่เทียนพรรษาทางน้ำ


ชุมชนลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดอุยธยา