มีบางข้อมูลกล่าวถึง “ใบมีสีทอง” หรือ “ย่านดาโอ๊ะ” ว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ชื่อทางพฤกษศาสตร์คือ “Bauhinia aureifalia” ข้อมูลที่เคยส่งไปให้สถาบันพฤกษศาสตร์ ประเทศเดนมาร์ก ระบุว่าพบได้เพียงแห่งเดียวในโลก คือที่น้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แต่อีกหลายข้อมูลบ่งชี้ว่าพบได้ในเขตปลายด้ามขวานไทย ในพื้นที่ป่า จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.นราธิวาส (ส่วนตัวพบครั้งแรกในป่าบาลาฮาลา จ.นราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2542)

ใบไม้สีทองเป็นไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถาขนาดใหญ่ เติบโตโดยการเกาะเลื้อยพันขึ้นไปผลิใบคลุมเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่ ใบรูปหัวใจกว้าง 10 ซม.ยาว 18 ซม. ผิวใบมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีทองหรือสีเหลืองเคลือบสีเงินปกคลุม

ใบมีสองชนิด ชนิดแรกเป็นกลุ่มใบสีเขียวทำหน้าที่สังเคราะห์แสงและชนิดที่สองเป็นกลุ่มใบสีทองซึ่งบริเวณปลายกิ่งขณะยังเป็นใบอ่อนมีสีม่วงแล้วค่อยๆ เปลี่ยนจนกระทั่งใบแก่เต็มที่มีสีคล้ายสีทองแดง ระยะสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วจะทิ้งใบ ระยะที่จะเห็นใบเป็นสีทองชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม ของทุกปี ต้นที่ปรากฏใบสีทองต้องมีอายุมากกว่า 5 ปี

ดอกสีขาวเกิดเป็นช่ออยู่บริเวณปลายกิ่ง ลักษณะคล้ายดอกเสี้ยว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ช่อหนึ่งมีตั้งแต่ 10 ดอกขึ้นไปมีกลิ่นหอม ออกดอกประมาณเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบบคล้ายฝักดาบ ยาว 23 ซม. กว้าง 6 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงคล้ายกำมะหยี่ปกคลุม หนึ่งฝักมี ประมาณ 4-6 เมล็ดปัจจุบันมีการขยายพันธุ์ใบไม้สีทองในหลายถิ่นหลายที่และพบว่ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดี ทั้งยังนิมยมนำใบสีทองมาใส่กรอบเพื่อประดับบ้านหรือให้ของขวัญในวาระพิเศษ