สีดอกพื้นเหลืองอมเขียว ประน้ำตาลเข้มหรือม่วง ช่อใหญ่ คงทน งดงามมาก

ตอนเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้แรกๆ ผมคิดว่า "แกรมมาโทฟิลลั่ม " เป็นกล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ แต่ไม่ใช่เพราะมันใช้รากอากาศ

ตอนเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้แรกๆ ผมคิดว่า "ว่านเพชนหึง" เป็นว่าน แต่มันเป็น "แกรมมาโทฟิลลั่ม สเปสซิโอลั่ม" กล้วยไม้สกุลหนึ่ง 

คราวนี้ลองมาดูข้อมูลสั้นๆ ทางวิชาการจากศูนย์พันธุ์พืชและเพาะเลี้ยง จ.ตรัง ว่ามันเป็นไงมาไง เจ้ากล้วยไม้ชนิดนี้กับว่านมันแยกกันยังไง


ลำต้นเก้งก้างเหมือนหางช้างชี้ รวมกับช่อดอก สูงกว่าคนอีก 

กล้วยไม้ว่านเพชรหึงจัดเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในสกุลแกรมมาโทฟิลลั่ม ในประเทศไทยพบที่ภาคอีสานและภาคใต้ ลักษณะเด่นคือมีรากเป็นจำนวนมากเกาะกันแน่นและแตกแขนงที่ปลายราก คนไทยเรียก “ว่านเพชรหึง” หรือ “ว่านหางช้าง” ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม


ช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร ติดดอกประมาณ 30-70 ดอก นอกจากเป็นกล้วยไม้ยักษ์ยังเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกมากด้วย

ที่เรียกว่า "ว่าน" เพราะคนไทยท้องถิ่นนำเอาลำต้นเพชรหีงหรือหางช้างมาหั่นเป็นแว่น เอามาดองกับเหล้าขาว ทิ้งไว้ 3 เดือน ดื่มวันละจิบวันละจอกจะช่วยเสริมเรื่องพละกำลัง โดยเฉพาะผู้ชายเขาว่ามันปึ๋งปั๋ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นทั้งกล้วยไม้เป็นทั้งว่าน ไม่น่าแปลกใจพอเป็นชื่อไทยจึงมี "ว่าน" นำหน้า


ดอกทะยอยบาน


ด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดตรัง (ในสายฝน)

ผู้ที่สนใจอยากได้พันธุ์ไปปลูกรวมถึงศึกษารายละเอียดติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดตรัง (ศูนย์พันธุ์พืชและเพาะเลี้ยง) ตอนนี้กล้วยไม้ที่ศูนย์กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 075 582313