แรกทีเดียวฉันไม่เคยรู่จักกล้วยไม้ชนิดนี้ เวลาใครพูดถึงกล้วยไม้ดินมักมีรูปกล้วยไม้รองเท้านารีโผล่ขึ้นมาในจินตนาการ แต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วมีโอกาศไปเที่ยวป่าบาลาฮาลา จ.นราธิวาส จึงได้พบปะหน้าตากันครั้งแรก จากนั้นก็สร้างความคุ้นเคยกันเรื่อยมา หากจะบอกว่าเห็นปั๊บชอบปุ๊บ เหมือนรักแรกพบก็คงไม่ผิดค่ะ

กล้วยไม้ดินเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแยกหน่อ คือฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤาถาคม-กันยายน สำรบช่วงฤดูหนาวไม่นิยมทำกันเพราะกล้วยไม้จะทิ้งใบ มีโอกาสตายสูงมาก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathoglottis Blume

ชื่อสามัญ Ground orchid

ชื่อพื้นเมือง เอื้องดิน ว่านจุก เอื้องใบหมาก กระเทียมป่า

ลักษณะทั่วไป ต้นมีลำลูกกล้วยป้อมซึ่งมักนิยมเรียกกันว่าหัว ที่ห้วมีข้อถี่ๆ ลำหนึ่งหรือหัวหนึ่งมีใบอยู่ 2-4 ใบ กล้วยไม้ดินใบหมากมีลำต้นแบบ creeping rhizome อยู่ใต้ดินซึ่งเจริญแบบซิมโพเดียมลำลูกกล้วยเจริญจากลำต้นใต้ดินโผล่เหนือดินเป็นจุดกำเนิดใบ

ใบ ใบยาวและมีเส้นใบที่เป็นรอยพับจีบตามยาวฐานใบมีกาบใบรอบๆ ลำต้นปลายกาบใบจะเชื่อมตดกันเมื่อเล็กใบจะตั้งตรงและมีร่องเมื่อแก่ปลายใบเรียวแหลมและโค้งปลายห้อยลง

ดอก ช่อดอกเกิดด้านข้างของหัว ดอกเกิดที่ปลายช่อ ช่อดอกแบบ racemoseดอกบานจากข้างขึ้นข้างบนจำนวน 10- 30 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีรูปร่างคล้ายกัน กางออกเกือบอยู่ในระนาบเดียวกันกลีบปากช่วงกลางมักคอด ช่วงปลายกว้าง ปลายหยักเว้าส่วนโคนมีหูปากพับตั้งขึ้นทั้ง 2 ข้างบางชนิดไม่มีหูปาก ปลายปากผายออกกว้างแล้วแต่ชนิดบางครั้งเว้าที่ปลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด เส้าเกสรที่โคนยาวโค้งเล็กน้อย กลุ่มเรณูมี 2 ชุด ชุดละ 4 กลุ่มแต่ละกลุ่มรูปคล้ายกระบอก มีผู้นำมาปรับปรุงพันธุ์ทำให้มีความหลายหลายของสีและขนาดของดอกมาก

ราก เป็นแบบรากดิน (terrestrial)

ฤดูกาลออกดอก มีดอกเกือบตลอดปี

ถิ่นกำเนิด ตั้งแต่อินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ นิวกินี ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิกบางเกาะ

แหล่งที่พบ พบขึ้นเกือบทั่วประเทศไทยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เป็นพวกที่มีดอกสีเหลืองหรือขาวนวล ส่วนที่พบทางภาคใต้ดอกสีม่วง

กล้วยไม้ดินเหมาะกับการปลูกประดับสวน ควรปลูกเป็นกลุ่มใช้การคละสีเพื่อให้สวนมีสีสันเพิ่มขึ้น ขอให้สนุกกับการเพาะเลี้ยงและชื่นชมดอกอันสวยงามของกล้วยไม้ดินนะคะ