การเดินทางไปละลุต้องเอารถส่วนตัวมาจอดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จากนั้นเหมารถอีแต็กของชาวบ้านเข้าไป ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น“ละลุ” ไม่ใช่ “ลหุ”เพราะลหุใช้ในตำราฉันทลักษณ์หมายถึงพยางค์ที่มีเสียงเบา ได้แก่พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดใช้สระแต่ไม่ใช้ตัวสะกดส่วน “ละลุ”เป็นคำเขมรแปลว่า “ทะลุ”ไอ้คนที่บอกว่าละลุกับลหุเป็นคำเดียวกันหรือคล้ายกันนี่โคตรมั่วเลย

“ละลุ”ในที่นี้เขาหมายถึงผืนดินกว้างใหญ่ที่ถูกลมฝนกัดเซาะจนทะลุและยุบตัว ในประเทศไทยมีผืนดินหรือผาดินที่เกิดจากกรณีเดียวกันนี้หลายแห่งแต่เรียกแตกต่างกันไป ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือแพะเมืองผีจ.แพร่และ ผาช่อจ.เชียงใหม่ส่วนละลุที่นำมาเสนอคราวนี้อยู่ จ.สระแก้ว

ละลุ บางส่วนทลายลงไม่ได้คงทนคงที่ บางส่วนทะลุใหม่ยุบกันใหม่เหมือนตรงนี้ละลุถูกค้นพบมาหลายสิบปี โดยรวมเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้าน ไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่มีโฉนด แต่มีสิทธิร่วมในการดูแลผืนดิน 2,000 ไร่ที่เป็นละลุและบางส่วนที่กำลังถูกกัดกร่อนซึ่งมันจะกลายเป็นละลุในอนาคตอันใกล้

ปัจจุบันละลุหลายจุดพังทลายลงอันเนื่องมาจากลมฝน อีกหลายแห่งเกิดขึ้นใหม่ การมาเที่ยวชมละลุควรมาช่วงเช้าหรือบ่ายเย็นเพราะเป็นที่โล่ง แดดร้อน การเข้ามาชมในช่วงดังกล่าวจะทำให้เรามีสมาธิชมละลุด้วยความละเอียดอ่อนไม่เร่งรีบ มีเรื่องขอร้องกันเรื่องหนึ่งเกี่ยวละลุผู้ที่มาชมอย่างไปแตะ อย่าไปเคาะ เจาะ จับ ปล่อยให้มันพังด้วยตัวเอง อย่าให้มันพินาศด้วยน้ำมือมนุษย์ ละลุอันเป็นลักษณะสำคัญทางธรณีวิทยาจะได้อยู่คู่เมืองไทยให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปนานๆ เข้าใจตามนี้นะจ๊ะ

 


หมายเหตุ
- บริเวณละลุไม่อนุญาติให้นำรถส่วนตัวเข้าไป ต้องใช้รถอีแต็กของชาวบ้าน รถอีแต็กนั่งได้คันละ 8 คน ราคาเหมาคันละ 800 บาท ติดต่อเช่ารถที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- ละลุอยู่ในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตราพระยา จ.สระแก้ว