หินดอกเห็ด หินทรายประหลาด อายุเก่าแก่ราว 95-120 ล้านปี

ทุกครั้งที่ใครต่อใครพูดถึงอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร จะทำให้ผมเกิดความรู้สึกแปลกใจอยู่อย่างหนึ่ง คือผมเคยมาเยือนภูผาเทิบแล้ว 3 ครั้ง แต่ทุกครั้งมาในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าฤดูแล้ง ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่แปลกใจเพราะทำไมต้องช่วงนี้ต้องตอนนี้ทั้งๆ ที่ความจริงช่วงปลายฝนเป็นช่วงที่ภูผาเทิบเต็มไปด้วยดอกไม้บนผลาญหิน เป็นดอกไม้ฤดูเดียวเหมือนบนทุ่งโล่งแผ่นดินอีสาน อาทิ อุบลราชธานี ดอกไม้เหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเพราะสวยงามมีสีสัน เช่น ดอกดุสิตา มณีเทวา สร้อยสุวรรณา เป็นต้น จะบอกว่าเป็นช่วงที่ภูผาเทิบมีสีสันสดใสที่สุดในรอบปีเห็นจะไม่ผิด ส่วนครั้งนี้ผมก็มาเยือนภูผาเทิบในช่วงเดิมอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวอยากให้จดจำช่วงเวลานี้ไปตลอดชีวิต


กลุ่มหินเทิบ หรือหินที่เรียงซ้อนกันในลักษณะดอกเห็ดที่พูดมาทั้งหมดใช่ว่าช่วงนี้ภูผาเทิบไม่สวยนะ เพราะความจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้ผลัดใบ เต็งรังทิ้งใบตกดอกเต็มไปทั้งป่า แม้นว่าดอกดวงจะไม่สดใสเหมือนดอกไม้อื่นๆ แต่มันก็สร้างความต่างระหว่างฤดูได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังได้พบไม้สกุลตะบองเพชรอย่างสลัดไดออกดอกเป็นดวงแดงอยู่บนดอนหิน งดงามไปอีกแบบหนึ่ง
พื้นผิวหินที่ถูกการกัดเซาะของน้ำและลม บางข้อสันนิษฐานบอกว่ามันอาจจมอยู่ใต้น้ำมาก่อน


หินปากจระเข้

สำหรับจุดสำคัญที่สุดของอุทยานภูผาเทิบคือก้อนหินที่เรียงรายซ้อนกัน นับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราว 95-120 ล้านปี


บางมุมมีศาลาให้นั่งพักผ่อน

การเดินทางมาชมหินเก่าแก่เหล่านี้แนะนำให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะแดดไม่ร้อน เดินสบาย ดูหินและผืนป่าที่โอบล้อมได้อย่างเพลิดเพลิน


กลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเก๋งจีน

นอกจากดงดอกไม้บนพลาญหินที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้น มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำและยังไม่เคยทำคือบันทึกภาพดวงดาวในคืนช้างแรม โดนมีหินเทิบเรียงซ้อนเป็นประธานภาพ จินตนาการในเบื้องต้นว่ามันคงงดงามมากเพราะกลางลานหินเป็นจุดที่เอื้ออำนวยในการถ่ายภาพดาวเป็นอย่างยิ่งคือสามารถทัศนาหินผากับดวงดาวในมุม 360 องศาครับ


ต้นข่อยหินทิ้งใบ ไม่ได้ตายแต่ปรับเพื่อความอยู่รอด 


มุมนี้มองเห็นทิวทัศน์กว้างไกล

หมายเหตุ
-    อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรังบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน หินมีลักษณะหรือรูปทรงแปลกๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 30,312.5 ไร่ หรือ 48.5 ตารางกิโลเมตร


หญ้าแห้งบนแผ่นหิน  การเจริญเติบโตและตายของพันธุ์ที่น่าสนใจ มันอยู่อย่างไรในแดนดินถิ่นนี้

ลักษณะภูมิประเทศ
-    สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงษ์ ภูถ้ำพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน มียอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพเป็นภูเขาหินตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปต่างๆ หน้าผาสูงชัน และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิง ห้วยสะพาย ห้วยเรือ ห้วยบอน ห้วยช้างชน ห้วยไค้ และห้วยมะเล เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
-    อุทยานแห่งชาติมีสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม


สลัดไดอวดดอก

พืชพรรณและสัตว์ป่า
-    สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเต็งรังประมาณ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ไม้เด่นในป่านี้ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พยอม กระบก เป็นต้น ร้อยละ 30 ของพื้นที่ เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้เด่นในป่านี้ ได้แก่ แดง พะยูง ประดู่ มะค่าโมง และตะแบกเป็นต้น และอีกร้อยละ 10 ของพื้นที่ เป็นป่าดิบแล้งไม้เด่นได้แก่ เขลง ตะเคียนหิน โมกขาว ติ้วขาว ติ้วขน และลำดวนดง เป็นต้น
-    สัตว์ป่าที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หมูป่า กระต่าย กระรอก กระแต เก้ง หมาจิ้งจอก อีเห็น ลิง ไก่ป่า และนกนานาชนิด


เต็ง-รัง ผลัดใบ เปลี่ยนสี ผลิดอก

การเดินทาง
-    ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตั้งอยู่บริเวณภูผาเทิบ อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 17 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2034 สายมุกดาหาร-อำเภอดอนตาล ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง แล้วเลี้ยวขวาอีก 2 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

สถานที่ติดต่อ
-    25 หมู่ 5 บ้านคอนสาย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474 , 0 4260 1753 อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com

อ้างอิง
- แผ่นผับ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ