บ้านเล็กในป่าใหญ่

ดูเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่เคยเป็นชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องหนึ่งที่เคยเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อซักสามสิบปีที่แล้ว ซึ่งมันกลายเป็นชื่อหนึ่งที่ติดตรึงในความทรงจำ เหตุเพราะชื่อไพเราะเสนาะโสต ติดหูง่าย จำง่าย ส่วนเนื้อหาในภาพยนตร์เลือนลางเต็มที


จุดชมวิวบนดอยผ้าห่มปก ดอยสูงสุดด้านหลังคือดอยอ่างขาง ก่อนถึงจุดนี้มีทางแยกไปบ้านเล็กในป่าใหญ่ ถ้าเลยไปคือลานกางเต็นท์กิ่วลม 

ส่วนบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ผมกำลังพูดถึงเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเนื่องมาจากพระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้งโครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่  คณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ


เส้นทางกลางป่าจากจุดชมวิวดอยผ้าห่มปกสู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ถนนสายนี้แคบเล็กแต่เพิ่งทำใหม่  มีป้ายบอกตลอดเส้นทางเมื่อโครงการดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2544  และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ


ระหว่างทางพบป่าสน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา (หลากอารมณ์ป่า)สำหรับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่มีหลายเหตุผล คือเพื่อให้ราษฎรยากไร้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป


น้ำตกแม่แฮง เป็นนำตกเล็กๆ แบ่งเป็นสองสาย อยู่ใกล้ๆ กัน
ธารน้ำแม่แฮง


ภายในบริเวณหุบเขาบ้านในเล็กป่าใหญ่ประกอบไปด้วยศาลาทรงงาน พระตำหนัก สวนดอกไม้ สวนกาแฟ โฮมสเตย์ บ้านมูเซอ รวมถึงทิวทัศน์ขุนเขาเรียงรายสลับซับซ้อนทอดไกลสุดสายตา


ดอกหญ้าในหุบเขา


นางพญาเสือโคร่งต้นนิ้ผิวไวเกินเพื่อน คือต้นอื่นเพิ่งติดดอกตูมแต่เธอเบ่งบานแล้ววันที่เราเข้าไปนั้นจะว่าตั้งใจก็ไม่ใช่อยู่ในแผนการเดินทางก็ไม่เชิง คือวันที่ลงจากดอยผ้าห่มปกอยากเปลี่ยนเส้นทางเพราะไม่อยากกลับทางเดิมที่คดโค้งขรุขระจึงเลี่ยงมาใช้เส้นทางสายดอยผ้าห่มปก-บ้านเล็กในป่าใหญ่- เขื่อนแม่สาว-อำเภอแม่อาย เส้นทางที่เราเลือกเป็นถนนสายแคบราบเรียบ คดโค้งไปตามสภาพภูมิประเทศขุนเขา ก่อนถึงบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้พบน้ำตกเล็กๆ ชื่อ “น้ำตกแม่แฮง” และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือในป่านั้นมีดอกไม้สีชมพูเข้มต้นหนึ่งตกดอกเต็มต้น มองแต่ไกลก็รู้ว่ามันคือนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย วันนั้นเป็นช่วงปลายปี เพิ่งเริ่มบาน ผมว่ามันกระแดะบานก่อนเพื่อน ต้นอื่นเค้ายังไม่บานกันเลย


อาคารที่ทำการโครงการ


ศาลาทรงงาน


ต้นพีซของแม่


พอเข้าสู่เขตบ้านเล็กในป่าใหญ่ ปรากฏว่ามีนางพญาเสือโคร่งอยู่จำนวนหนึ่ง พวกมันทิ้งใบลงพื้น ตามกิ่งเล็กๆ กำลังติดดอกตูมไปทั้งต้น เชื่อว่าเดือนมกราคมนี้มันคงเบ่งบานอวดกลีบดอกไปทั้งป่า ใครที่ชื่นชอบดอกไม้ชนิดนี้คงทราบดีว่าเวลาบานเต็มต้นงดงามเพียงใด ส่วนคนที่เคยไปดูที่อื่นมาแล้วและต้องการเปลี่ยนบรรยากาศผมว่าบ้านเล็กเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจที่สำคัญ บ้านพักหลังเล็กในลักษณะโฮมสเตย์อยู่ใกล้ชิดติดต้นไม้งามเลยครับไม้ดอกสกุลกุหลาบเบ่งบาน  (โรโดเดนดรอน Rhododendron) 
ทิวทัศน์หน้าศาลาทรงงาน


เสียดายไม่ได้พักค้างที่นี่ แต่ที่แน่ๆ ผมบอกตัวเองว่ารู้สึกรัก รักแรกพบอะไรประมาณนั้น คือบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นอะไรที่คล้ายชื่อ เรียบง่ายน่าสัมผัส ก่อนจากลาให้ความหวังตัวเองว่าวันหนึ่งคงมีโอกาสกลับมาอีก ถึงวันนั้นคงได้สัมผัสอ้อมกอดของบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้เต็มอุ่น ขอบคุณที่ได้รู้จักครับ

หมายเหตุ
- บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยผ้าห่มปก หมู่ที่ 15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,670 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อากาศเย็นตลอดปี


กาแฟ ผลผลิตของชาวอาข่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่


บ้านพักแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ริมหน้าผาทัศนาผืนป่าและขุนเขาได้ 180 องศา


ขอบคุณ
- Pairoj Mekmak สนับสนุนการเดินทาง