10 น้ำตกบนดอยอินทนนท์
วันเดียวเที่ยวได้


ดอยอินทนนท์มีน้ำตกมากมายหลายสิบแห่ง เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งยังไม่เผยโฉม สำหรับน้ำตก 10 แห่งที่นำมาเสนอเป็นน้ำตกที่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้โดยสะดวก จะมีบ้างบางช่วงที่ปิด เช่น ช่วงฤดูฝน น้ำหลาก ส่วนช่วงฤดูหนาวถือว่าเป็นช่วงที่น้ำตกสวยสุดเพราะน้ำยังอุดม น้ำใสสะอาดไม่ขุ่นข้นเหมือนช่วงฝน ลองเข้าไปดูกันครับว่าน้ำตกแต่ละแห่งมีความงดงามมากน้อยอย่างไร และที่น่าสนใจมาก คือทั้ง 10 แห่ง สามารถเที่ยวได้ในวันเดียวครับ

น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่ยะ ก่อนไต่ความสูงขึ้นดอย ควรแวะเข้าไปที่น้ำตกแม่ยะกันก่อน ที่บอกว่าควรเพราะน้ำตกแม่ยะมีความงามเป็นหนึ่งในแถวหน้าของน้ำตกเมืองไทย น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ยะไหลลดหลั่นลงมาถึง 30 ชั้น สูงประมาณ 260 เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้ำตกแผ่กว้างถึง 100 เมตร ฤดูแล้งปริมาณน้ำน้อยลงแต่สายน้ำตกจะใสสะอาดกว่า

น้ำตกแม่ยะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อเข้าสู่ถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์ ได้ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร

น้ำตกแม่กลาง 

น้ำตกแม่กลาง เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ตีนดอย มีขนาดใหญ่พอสมควร มีน้ำไหลตลอดปี ก่อนถึงตัวน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่นหลายแห่ง แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรงห้ามเล่น หากย้อนไปสัก 20 ปีจะพบว่าที่นี่คือจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เรียกกันว่า "ทัศนาจร"

น้ำตกแม่กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ จากถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ประมาณ กม.ที่ 8 ก่อนถึงด่านตรวจของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากลานจอดรถเดินเท้าไปประมาณ 150 เมตรถึงตัวน้ำตก

น้ำตกวังควาย

น้ำตกวังควาย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก นักท่องเที่ยวแบบครอบครัวนิยมมาเล่นน้ำ ลักษณะสายน้ำเย็นฉ่ำไหลเลาะลดเลี้ยวมาตามลานหินขนาดใหญ่ ลดหลั่นเป็นชั้น พื้นน้ำเป็นทรายเม็ดเล็กละเอียด ด้วยเป็นน้ำตกที่มีลักษณะแบบที่ราบต่ำมีลานโดยรอบจึงเหมาะแก่การเล่นน้ำมากกว่าที่อื่น

น้ำตกสิริธาร

น้ำตกสิริธาร เดิมมีชื่อว่า "น้ำตกป่าคา"  เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากลำน้ำแม่กลาง บริเวณเทือกดอยอินทนนท์ และไหลลงสู่น้ำแม่ปิงที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทอดพระเนตร ทรงพระราชทานนามน้ำตกว่า "น้ำตกสิริธาร" สายน้ำไหลลงมาจากผาหินขนาดใหญ่มีความสูงของน้ำตกประมาณ 50 เมตร ไหลลดหลั่นลงมา 2 ชั้น มีปริมาณน้ำมากและไหลแรงตลอดทั้งปี ตัวน้ำตกอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 22 เดินเท้าเข้าไปนิดเดียวก็ถึง 

น้ำตกวชิรธาร 

น้ำตกวชิรธาร เดิมชื่อ "ตาดฆ้องโยง" ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่กลาง สูงประมาณ 70-80 เมตร ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร สายน้ำไหลจากหน้าผาลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า "ผาม่อนแก้ว" หรือ "ผาแว่นแก้ว" (รถถึงน้ำตกไม่ต้องเดิน)น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความสมบูรณ์ของผืนป่า ตั้งชื่อตามชื่อต้นเสี้ยวซึ่งเป็นไม้เด่นในบริเวณนั้น น้ำตกผาดอกเสี้ยวมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้นที่ชมได้สะดวกคือ ชั้นที่ 6-10 การเดินทางจะต้องเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1 กิโลเมตร (ปัจจุบันมีไกด์ชาวปากาเก่อญอพาเดินชม ติดต่อที่บ้านแม่กลางหลวง)

น้ำตกสิริภูมิ

น้ำตกสิริภูมิ เดิมชื่อ “น้ำตกเลาลี” ตั้งตามชื่อของชาวเขาซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้น้ำตก ต่อมา ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขนานนามว่า "สิริภูมิ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง-เจ้าพระบรมราชินีนาถ น้ำตกนี้อยู่ที่บ้านขุนกลาง ใกล้ กม.ที่ 31 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ เป็นน้ำตก 2 สาย ที่ไหลคู่กันลงมาจากหน้าผาสูงซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล

น้ำตกลานเสด็จ 

น้ำตกลานเสด็จ เป็นน้ำตกที่พบได้จากการเดินป่ากิ่วแม่ปาน ซึ่งปรากฏกายอยู่ในช่วงแรกของเส้นทาง แม้เป็นน้ำตกที่ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้แต่น้ำตกแห่งนี้ช่วยเติมเต็มให้ป่ากิ่วแม่ปานงดงามถึงขีดสุด บริเวณรอบๆ น้ำตกถูกโอบกอดด้วยป่าดิบเขาที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคนต้นไม้และบริเวณริมห้วย องค์ประกอบโดยรวมลงตัวมากๆ

น้ำตกห้วยทรายเหลือง  

น้ำตกห้วยทรายเหลือง ในอดีตกาลมีเม็ดทรายสีเหลืองไหลมากับสายน้ำยามฝนโปรยปราย คล้ายเม็ดทองคำอันเลอล้ำค่า น้ำตกห้วยทรายเหลืองเป็นน้ำตก 2 ชั้น  รินไหลลดหลั่นลงมาสู่ธารโตรกที่เต็มไปด้วยก้อนหินกลมโตน้อยใหญ่ ให้อารมณ์ธารน้ำกลางป่าดิบอุดม สวยงามแปลกตา

การเดินทางไปน้ำตกห้วยทรายเหลืองใช้ทางแยกไป อ.แม่แจ่ม อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (น้ำตกแม่ปาน) เดินใกล้ไม่ไกล

น้ำตกแม่ปาน 

น้ำตกแม่ปานอยู่ใกล้ๆ น้ำตกห้วยทรายเหลือง รินไหลอยู่กลางป่า ตัวน้ำตกถูกโอบกอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวระยะไกล การเข้าไปชมต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาสำราญ (น้ำตกแม่ปาน-ห้วยทรายเหลือง) ระยะทางประมาณ 400 เมตร 


 

หากต้องการมาเที่ยวชมน้ำตกทั้ง 10 แห่งภายในวันเดียว แนะนำให้มาช่วงเช้าหน่อย จะได้มีเวลาเสพสัมผัสสายน้ำได้อย่างจุใจ โดยเฉพาะในหลายๆ จุดมีพันธุ์ไม้-ดอกไม้ให้เราได้บันทึกภาพกันอย่างเพลิดเพลินครับ

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่