ดอกไม้บนลานหิน


เมืองอุบลเป็นเมืองที่มากไปด้วยดอกไม้บนลานหิน โดยเฉพาะเขตทางฝั่งตะวันออกเลียบแม่น้ำโขงจพบดอกไม้มากที่สุด ดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้ขนาดเล็ก หลากสีสัน ตกดอกเป็นท้องทุ่ง ที่พบเห็นมากมีหลายที่ เช่น ผาชนะได, น้ำตกสร้อยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ส่วนช่วงเวลาที่น่าไปสัมผัสที่สุดคือกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน