เงา เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่างภาพนิยมนำมาใช้
เงา บางครั้งเปลี่ยนความสำคัญมาเป็นประธานของภาพ
เงา ถ่ายไม่ยาก แต่ไม่ง่าย จะสื่อสารอย่างไรให้เงาเล่าเรื่อง

(จากภาพ) เงาคนบนกำแพงสี มีดีตรงสีฉูดฉาด ช่วยกระตุ้นเร้าชวนให้เรามอง สร้างเสน่ห์ให้น่าค้นหา ทั้งๆ ที่ความจริงเป็นเงาธรรมดาๆ เท่านั้นเอง 

ส่วนการเลือกพื้นที่เงาให้อยู่บนพื้นผิวขรุขระก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน (หมายถึงสีกับพื้นผิว)

ลองเลือกแสง เลือกเงา เลือกเสา พื้น ผิว เพดาน ใส่สีลงไปหน่อย น่าจะอร่อยดี 
(ขอให้สุขกับการเล่นเงาครับ)
...........................................................

ช่วงเช้า ก่อนถึงวงเวียนใหญ่