ปลายฤดูหนาว เช้าลมแรง
คนหาปลาพาเรือออกไปอยู่กลางโขง
คนแปลกหน้าเฝ้ามองพวกเขาจากริมตลิ่ง...ล้อมวงผิงไฟด้วยความเหน็บหนาว

ฟ้าเริ่มสาง ทางเริ่มชัด
ตะวันดวงใหญ่ทอดใยฉาบฉายสายน้ำ
วันงามเริ่มต้น วิถึคนเริ่มเดิน

ใครบางคนบอกว่าแสงคือความหวัง
หวังให้ชีวิตสดใส หัวใจสร่างจากทางเทา
บ้างภาวนาให้ทุกข์เศร้าคลายจาง...(ต่างคนต่างหวัง)

ความหวังเป็นนามธรรม ไร้ตัวตน แต่จับต้องได้
เวลาเรามีหวัง คล้ายมีพลังอะไรบางอย่างคอยพลักใจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
โชคดีความหวังไม่ต้องซื้อหา แค่เสียเวลาจินตนาเท่านั้น
....................................

บันทึกภาพบริเวณป่าโปร่งเหนือแม่น้ำโขง บ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี
#ครั้งหนึ่งคิดถึงเสมอ