ดอยตุงหน้าฝน คนเมืองกับกิจกรรม Tree Top (ขอบใจดอยตุง ขอบใจไทยแลนด์)

พายุทราย พรายทะเล / 11/08/2019 11:04:27


โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่บนดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ มีชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า เป็นแนวยาวถึง 27 กิโลเมตร ครอบคลุมพี้นที่ 93.515 ไร่ ใน 3 อำเภอของจังหวัดเชียงราย คืออำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย

 
สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงในสายหมอก

ในโครงการนี้เป็นบทพิสูจน์ปรัชญาการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความเจ็บป่วย ความยากจน และความไม่รู้ อันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกฝิ่น การค้าและการเสพยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหาและความรุนแรงทางสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส และให้ทางเลือกในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม และยั่งยืน


เป็ดน้อยในบึงน้ำ สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง

ทุกวันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และขยายผลการดำเนินงานไปหลายจังหวัดในประเทศ และในต่างประเทศหลายแห่ง ในประเทศสหภาพพม่า อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือปลดปล่อยประชาชนจากความแร้นแค้น ไปสู่ความมีอยู่ มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างได้ผลจริงและยั่งยืน


ทัศนียภาพสายหมอกต้นฝนปกคลุมสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง

สำหรับนักท่องเที่ยวตัวจริงเสียงจริงที่หลงใหลดอยตุงคงทราบกันดีว่าบนดอยแห่งนี้มีพระตำหนักดอยตุงหรือบ้านที่ดอยตุง ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนแม่ฟ้าหลวง สุดยอดสวนดอกไม้แห่งแดนสยาม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ สวนบนยอดสูงสุดของเทือกเขานางนอน คือสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร อยู่ริมชายแดนไทย-เมียนมาร์ 


โรงทอผ้า ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือส่วนบริเวณตีนดอยมีศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือบนเนื้อที่ 52 ไร่ ศูนย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่โครงการ โดยศูนย์ได้จัดการอบรมพัฒนาฝีมือชนเผ่าต่าง ๆ ให้มีการออกแบบพัฒนาคุณภาพ และสร้างให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ DOITUNG ในศูนย์มีงานผ้าและพรมทอมือ เครื่องปั้นดินเผา กระดาษสาและการตัดเย็บเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ มีช่างฝีมือทำงานถึง 300 ชีวิต ตั้งแต่รุ่นยาย แม่ และหลาน นอกจากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ชาวบ้านยังได้มีอาชีพสุจริต มีศักดิ์ศรี และยืนบนลำแข้งของตนเองได้


ส่วนหนึ่งของเซารามิกและพรมทอมือ (งานเซรามิกส่วนหนึ่งส่งให้อีเกียในยุโรป)


หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย ถ่ายจากระเบียงห้องพัก ดอยตุง ลอด์จ

และที่ขาดเสียมิได้ที่นี่มีหมู่บ้านชาวเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ถึง 29 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ อันประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลัวะ และจีนก๊กมินตั๋ง ทุกเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ และเคารพซึ่งกันและกัน ร่วมกันเป็นเจ้าของปกป้องดูแลผืนป่าและธรรมชาติทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแต่งกาย ความเชื่อ พิธีกรรม ดนตรี จากรุ่นต่อรุ่นด้วยความภาคภูมิใจ


ชุดในการทำกิจกรรม Tree Top เซพตี้สุดๆ


บทเริ่มต้น เริ่มจากสถานีแรก


สะพานสลิงพาดผ่านไปตามแนวป่า


เป็นมุมที่เชิญชวนมาก


ด้านล่างคือทางเดินในสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง

ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ดอนตุงมี และล่าสุดทางดอยตุงได้เพิ่มกิจกรรมการเดินชมธรรมชาติบนสวนแม่ฟ้าหลวงด้วยสะพานสลิงลอยฟ้าหรือ Tree Top ซึ่งเป็นสะพานไม้ยาว 295 เมตร ทอดตัวอยู่บนยอดไม้มีความสูงลดหลั่นไปตามสภาพภูมิประเทศ ตามความเหมาะสม การเดินต้องใส่ชุดป้องกันคือมีการล้อกตัวเองไว้กับสะพานสลิงเพื่อกันอุบัติเหตุ


ม่านหมอกในหน้าฝนปกคลุมผืนป่าและสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
 

จากการสัมผัส Tree Top พบว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอันเกิดจากการเดินไปบนสะพานสูง ได้รับความรู้จากพันธุ์ไม่ในมุมมองใหม่ ใครยังไม่เคยลองต้องไปครับเพราะว่าทางดอยตุงเริ่มเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มอิ่มแนะนำให้พักค้างแรมบนดอย คือดอยตุงลอร์ด ซึ่งเป้นที่พักที่ยอดเยี่ยมมีการรีโนเวทใหม่ การพักค้างแรมบนนี้จะได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องรีบเดินทางขึ้นมา ส่วนช่วงเช้าสามารถเสพสัมผัสทะเลหมอกและแสงตะวันแห่งวันใหม่ได้อย่างชัดเจน


ห้องนอนแบบเตียงคู่ในห้องพักของดอยตุง ลอด์จ
ห้องน้ำกว้างของดอยตุงลอด์จ

 

หมายเหตุ
- การเดินชมธรรมชาติแบบ Tree Top เป็นการเดินศึกษาเรือนยอดไม้แบบไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์ เป็นที่นิยมในอุทยานแห่งชาติในต่างประเทศ
- การเดิน Tree Top ไม่อนุญาติให้เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 120 ซม. ขึ้นไปเดิน

ติดต่อสำรองที่พัก
-ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการดอยตุง สำนักงานเชียงราย โทร.053 767 015 -17 ต่อ 2230. 2231 

 

 

 

Facebook Leave a Comment