เอื้องสาย

แทนใจ / 03/05/2016 14:06:24

เอื้องสาย

เอื้องสาย ในประเทศไทยมีหลายสาย หลายแบบ หลายชนิด เช่น  เอื้องสายน้ำผึ้ง (Dendrobuim primlinum)
เอื้องสายล่องแล่ง (Dendrobuim aphyllum) เอื้องสายหลวง (Dendrobuim anosmum) ทั้งหมดออกดอกดกเป็น
สายยาวราวดวงดาวบนแผ่นดิน มีลักษณะคล้ายกัน จะมีความต่างกันบ้างตามลักษณะพิเศษของกล้วยไม้ในแต่ละชนิดกล้วยไม้ประเภทนี้เป็นกล้วยไม้ป่ามีมาแต่ดึกดำบรรพ์ กระจายการเติบโตอยู่ในป่าทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ
อีสาน ใต้ และบางพื้นที่ในผืนป่าตะวันออก ป่าตะวันตก ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้สามารถเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์ได้โดยธรรมชาติเอื้องสายเลี้ยงดูไม่ยากหากขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ ส่วนตัวแปรที่กำหนดความสมบูรณ์ของดอก
คือสภาวะอากาศ เอื้องสายทุกชนิดมีระยะเวลาในการออกดอกใกล้เคียงกันคือในช่วงหน้าแล้ง ประมาณ
เดือนกุมภาพันธุ์เลยเรื่อยไปถึงมิถุนายน ระยะการบานของดอกไม่เกินหนึ่งเดือน (หรือสั้นกว่านั้น) ด้วยเป็น
กล้วยไม้ที่มีกลีบดอกบาง การยืนระยะในการบานได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งที่บานทนพอสมควร
นอกจากความงามของกลีบดอกย้อยระย้าเป็นพันธุ์พวงส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเอื้องสายให้กลิ่นที่หอมละมุน
ยามลมโชยพัดผ่านจะพบว่ากลิ่นบางๆ จากกลีบเกสรช่วยผ่อนคลายได้มากทีเดียวครับ นับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่
ให้ประโยชน์ต่อการสัมผัส ทั้งการมองเห็นและดมกลิ่น ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นความสุขทางใจ ใครไม่เคยเลี้ยงลองขยับ
กลับมามองเอื้องสายกันบ้าง ปีหนึ่งออกดอกครั้งหนึ่ง ผู้ปลูกต้องยืนอยู่บนความอดทนและรอคอย ของงามๆ
ที่งามจริงๆ ต้องแบบนี้ครับอ้างอิง
-    คู่มือกล้วยไม้ สลิล สิทธิสัจธรรม นฤมล กฤษณชาญดี สำนักพิมพ์สารคดี

Facebook Leave a Comment