นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่ 9)

พายุทราย พรายทะเล / 19/10/2017 11:48:56

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยงงานนี้มีคนเข้าไปชมเป็นจำนวนมากและต่างพูดว่า “คนไทยไม่ควรพลาด” ซึ่งผมก็เห็นด้วย ที่เห็นด้วยมาจากหลายเหตุผลคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพที่หาชมยาก หากพูดกันตามภาษาชาวบ้านต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการภาพถ่ายแบบครบรส มีอยู่ทุกหมวดหมู่ ทั้งภาพคนรัก ครอบครัว สารคดี ข่าว  ที่สำคัญภาพของพระองค์เริ่มตั้งแต่ กิ้งกือ ยุง คน ต้นไม้ ใบหญ้า... เรือรบ ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวงครับเนื่องด้วยผมมีอาชีพช่างภาพ สิ่งที่ผมชอบมากและได้ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้คือการได้เห็นช่างภาพคนหนึ่งบันทึกภาพในทุกเรื่องราว (จากหน้าต่างโรงพยาบาลศิริราชก็ยังบันทึก)  มีมุมมองในการจัดองค์ประกอบภาพอย่างยอดเยี่ยม บันทึกด้วยกล้องะระบบกลไก ใช้ฟิล์ม มาจนถึงยุคดิจิตอล ผมได้เห็นความต่างระหว่างยุคสมัย ได้เข้าใจถึงความงามของภาพในแบบฟิล์มมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากคนไทยไม่ควรพลาดผมยังเห็นว่าคนที่ตั้งใจยึดอาชีพช่างภาพและคนที่เป็นช่างภาพไม่ควรพลาดมากกว่าคนไทยกลุ่มอื่นๆ เพราะนิทรรศการครั้งนี้คือบทเรียนที่ล้ำค่ามากครับ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ
- ห้ามนำกระเป๋าที่ใหญ่กว่าขนาด A4 เข้างาน ต้องฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ บริเวณชั้น 5
- งานนี้ห้ามใช้กล้องทุกชนิดบันทึกภาพ ยกเว้นกล้องจากโทรศัพท์มือถือ
- กรุณาแต่งตัวสุภาพ

Facebook Leave a Comment