โครงการรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา

พายุทราย พรายทะเล / 08/04/2016 16:53:21


01

ผมมีโอกาสเดินทางลงใต้ไปกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในแขนงต่างๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย Camera GoPro และนักเรียนชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนคนใต้ได้การเรียนรู้ศาสตร์แขนงใหม่ คือการถ่ายภาพวีดิโอ ภาพนิ่งจากกล้องตัวจิ๋วมากคุณภาพที่เราเรียกกันคุ้นปากกว่ากล้อง GoPro นักเรียนจะได้สร้างสรรค์งานหนังสั้นโดยใช้ต้นทุนเดิมคือแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นกับวิถีชุมชนเดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่เกิดจากการอบรมสัมมนาเพื่อผลิตและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้คนทั่วไปได้รู้จักมุมใหม่ในเมืองชายแดน


02

ผมกับเพื่อนร่วมทางกางปีกลงใต้มีจุดหมายที่จังหวัดสตูล ปลายทางที่เกาะสาหร่ายในน่านน้ำอันดามัน แต่ก่อนไปเกาะเราเข้าไปดูบรรยากาศการอบรมเชิงวิชาการระหว่างวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ กำกับภาพยนตร์ ทีวี อาทิ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ คุณศรัณย์ เสมาทอง และคุณธีรภัทร บุญจันทร์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีดังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล (ผมคิดว่าน่าจะมีโรงเรียนจากจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมด้วยแต่ในเอกสารแจ้งไว้เท่านี้)


03

เช้าวันใหม่เราเดินทางไปที่ท่าเรือทุ่งริ้นเพื่อลงเรือต่อไปที่เกาะสาหร่าย ขณะลงเรือเราได้พบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่ง ส่วนอีกจำนวนหนึ่งกระจายไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ (ทั้งหมด 12 เส้นทาง) เท่าที่เห็นนักเรียนดูตื่นเต้นยินดี มาถึงท่าเรือก็ทำงานกันเลย04

กล้องตัวเล็กกับเด็กน้อยล่องลอยไปบนสายน้ำปากอ่าว จากหมู่บ้านชาวประมงผ่านป่าโกงกางออกไปสู่อ้อมกอดอันดามันอันกว้างใหญ่ สุดท้ายไปถึงท่าเรือเกาะสาหร่ายโดยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ ขณะเดินทางหนุ่มใต้วัยเรียนได้มาสัมภาษณ์ผมในฐานะท่องเที่ยว เขาถาม เธอถ่าย ทำงานมาเป็นทีม แต่ด้วยเป็นมือสมัครเล่น มีความประหม่าอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่านี่คืองานแรกในชีวิต เป็นงานไม่เคยคุ้น มีตื่นเต้นกันบ้าง สำหรับผมถือว่าสอบผ่านในบทแรกเพราะพวกเขามีความตั้งใจสูง
เกาะสาหร่ายเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ แต่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมุสลิม บนเกาะมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน มีอาชีพทำประมงเป็นหลัก เป็นประมงขนาดเล็ก หรือที่รัยกว่าประมงครอบครัว มีทั้งเลี้ยงปลาในกระชังและออกเรือลงอวนในท้องทะเลกว้าง


05

หมู่บ้านทั้ง 3 แห่งอยู่กันคนละทิศแยกกันไปคนละทาง แต่พวกเขารวมใจสร้างสรรค์ให้เกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดุจเดียวกัน บนเกาะประกอบไปด้วยโฮมสเตย์ แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงอาหารพื้นถิ่น ซึ่งทั้งหมดคือโจทย์ในการนำไปขยายผลให้เป็นหนังสั้นของเยาวชนคนด้ามขวาน 

วันนั้นแดดแรงในช่วงต้น ฝนรินล้นในช่วงบ่าย ต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าเกาะในอันดามันช่วงต้นพฤศจิกายนเป็นช่วงปลายมรสุม ความเป็นไปของดินฟ้าอากาศมักเป็นแบบนี้ คนทำสารคดีต้องเตรียมใจ แต่ทั้งนี้พอฝนหยุด ฟ้าก็ใส เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทำงานกันเต็มที่ ทำงานกับสายฝนมีบอบช้ำเล็กน้อยแต่สนุกสนานกันถ้วนหน้า ผมคิดในใจว่าขอให้ได้งานกันทุกคน และขอให้งานของใครซักคนโดดเด่นเป็นที่สะดุดหูสะกิดตาเพราะผมอยากได้คนทำหนังรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนความจำเจใจไปสู่โลกแห่งการพัฒนาคิด พูดง่ายๆ ผมเบื่อหนังหรือละครจากหลายค่ายที่ทำแบบเดิม ทำซ้ำๆ อยู่อย่างนั้นมาหลายสิบปี


06

ช่วงสุดท้ายของวัน ผมจากลาเกาะสาหร่ายในช่วงบ่าย ส่วนน้องๆ ยังเก็บรายละเอียดเพื่อนำมาตัดต่อในค่ำคืนต่อไป งานนี้ต้องขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ให้เรามาร่วมสังเกตการณ์ดี ขอบคุณ Camera GoPro ส่งเสริมการณ์ดีและขอบคุณนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดการณ์ดี คงต้องติดตามผลงานกันต่อไปในโลกโซเชียล เข้าใจว่าเร็วๆ นี้หนังสั้นจาก “เยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา” จะเคลื่อนไหวอยู่ในใจใครหลายๆ คนครับ


07

หมายเหตุ
-    ล่าสุดอบรมที่บุรีรัมย์ ส่วนทริปสุดท้ายที่จันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมหรือติดตามในยูทูป

บรรยายภาพ
1.บรรยากาศท้องทะเลที่บ้านบากันใหญ่ เกาะสาหร่าย หลังสายฝนโปรยปราย
2.สันหลังมังกรแดงหรือทะเลแหวกเกาะสาหร่าย
3.-4.นักเรียนเริ่มลงมือทำงานที่ท่าเรือเกาะริ้น
5.บ้านพักหลังเล็ก (กึ่งโฮมสเตย์) เกาะสาหร่าย
6.ที่บ้านบากันใหญ่ นอกจากเลี้ยงปลา อนุบาลปู เขาเลี้ยงแพะด้วย
7.ฝนตกที่หมู่บ้านชาวประมง

 

Facebook Leave a Comment