ไร่แสนรัก

ป.ปิตะรังษี / 15/09/2016 11:15:00

ปลูกรัก ปลูกไร่ ปลูกดีไซน์ในสวนเกษตรไร่ปลูกรัก พื้นที่เกษตรไร้สาร บนพื้นที่ 60 ไร่ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปสัมผัสชีวิตชาวสวนชาวไร่ โดยทางไร่ปลูกรักจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งที่ผ่านมา มีกลุ่มอบรมดูงานรวมถึงทัวร์ทัศนศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งการชมฟาร์ม ชมแปลงผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมี เขาใช้แต่ปุ๋ยคอก ปุ๋มหมักชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นเองด้วยภูมิปัญญาทั้งหมด งานนี้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือเพาะปลูกเองด้วยนะครับ

จุดเริ่มต้นของไร่ปลูกรัก เริ่มจากคุณกานต์ ฤทธิ์ขจร และคุณอโณทัย ก้องวัฒนา สองสามีภรรยา มีความรักความตั้งใจทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยทั้งคู่เริ่มทำการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยปลูกพืชผักแบบไร้สารพิษ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ผ่านหยาดเหงื่อในไร่ปลูกรักกลายเป็นรูปแบบพิชผักไร้สารพิษอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันไร่ปลูกรักเป็นเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กรอิสระนานาชาติ

อยากให้ลูกหลานรู้จักผักปลอดสาร พืชอินทรีย์ แวะมาที่นี่ไม่ผิดหวัง ได้ทั้งความรู้ความรื่นรมย์ นอกจากนี้ยังมีงานดีไซน์เพคเกจจิ้งที่น่ารักและน่าสนใจให้ชมด้วย นับเป็นงานเพกเกจจิ้งที่ลงตัวเหมาะกับผลิตภัณฑ์มาก ที่สำคัญทางไร่ได้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสู่สังคมคนรักษ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น พริกแกงเหลือง แกงเขียวหวาน ก็เป็น Organic ครับ

 

ไร่ปลูกรัก ตั้งอยู่ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

Facebook Leave a Comment