ผ้าภูอัคนี ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

พายุทราย พรายทะเล / 20/11/2019 11:18:22

ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์

ผ้าฝ้ายย้อมด้วยดินภูเขาไฟในประเทศไทยมีภูเขาไฟที่ดับ (นาน) แล้วหลายแห่ง แต่การทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟไม่น่ามีในแหล่งอื่นนอกจากชุมชนคนสุขเจริญ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

คนเล่นผ้าคงเคยได้ยินหรือสัมผัสผ้าหมักโคลนจากเมืองสุโขทัยหรือสกลนครกันมาบ้าง (เข้าใจว่ามีอีกหลายแห่ง) ซึ่งผิดแผกแตกต่างจากชุมชนสุขเจริญที่พบว่าการย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟหรือผ้าอัคนีมีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น (ถ้ามีที่อื่นกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ)


ฝ้าย
ดินภูเขาไฟ
นอกจากดิน ชาวบ้านยังใช้เปลือกไม้ชนิดต่างๆ ในท้องถิ่นมาย้อมผ้า

บ้านสุขเจริญอาจดูแห้งแล้งเพราะพื้นที่อยู่ในเขตภูเขาไฟ ชาวบ้านเรียก "ภูเขาไฟพระอังคาร" ในความแล้งที่เห็นนั้นกลับมีความอุดมของแร่ธาตุจากภูเขาไฟ กระทั่งกลายมาเป็นผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟที่งดงามเลื่องชื่อ "ผ้าอัคนี"

ผ้าที่ได้จากการย้อมให้สีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลแดง เป็นผ้าที่ย้อมแล้วเนื้อนุ่ม ใส่สบาย หากอยากใส่และอยากชมตรงไปที่บ้านสุขเจริญได้เลย ที่นั่นเขามีการทอ การย้อม ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ถ้าไปเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้าก่อนก็ดี และจะดีมากหากให้ชาวบ้านจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้ อาหารที่นี่ไม่ธรรมดา ตำส้มหรือส้มตำนั้นเด็ดขาดจริงๆ


เส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมจากดินและเปลือกไม้

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือวิถีชีวิตของชาวเจริญสุข บุรีรัมย์ ที่สืบทอดการย้อมผ้าดินภูเขาไฟมาจากรุ่นพ่อแม่ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่นิยมในวงกว้างและยืนยาวต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ ยังใช้กี่ทอผ้าแบบเก่าและการทอแบบดั้งเดิมผลิตภัณฑ์บางส่วนจากชุมชนคนภูเขาไฟ 

 

Facebook Leave a Comment