สถานีรัก

พายุทราย พรายทะเล / 02/06/2016 01:08:38

สถานีรัก

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับผู้นิยมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ว่าสถานีรถไฟกันตังซึ่งเป็นสถานีสุดสายปลายทางนั้นมีอาคารสถานีแสนสวย
แม้เป็นสถานีขนาดเล็กแต่ความงดงามของตัวสถาปัตยกรรมนั้นไม่เป็นสองรองใคร โดยเฉพาะสีเหลืองแดงอันเป็นสัญลักษณ์นั้น
โดดเด่นเห็นแต่ไกล และที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือร้านกาแฟ "สถานีรัก" ของสถานีรถไฟอันเป็นที่กล่าวขานและมีนักท่องเที่ยวเข้าไป
บันทึกภาพกันอย่างต่อเนื่อง0102

สถานีรักเป็นร้านกาแฟขนาดเล็ก แยกออกมาจากสถานีรถไฟแต่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก
ตัวอาคารขนาดเล็กล้อแบบสถานีรถไฟ สีเดียวกัน ลักษณะอาคารคล้ายคลึงกัน
หากมองผ่านอาจเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟ


03

ภายนอกอาคารสถานีรักตกแต่งด้วยสวนขนาดเล็ก มีดอกไม้ผลิดอกออกใบให้ความงดงามประปราย
พอให้สถานีรักนี้มีสีสัน ส่วนภายในตกแต่งเรียบง่าย แบ่งประโยชน์ใช้สอยออกเป็นสองส่วน
คือส่วนเคาร์เตอน์กาแฟกับส่วนรัประทานอาหาร


04


05

ในส่วนรับประทานอาหารใช้โซฟาสีดำเป็นที่นั่ง มีเก้าอี้ไม้ตัวเล็กบุเบาะหนังช่วยเสริมเติมแต่ง
มีโคมไฟระย้าจากเพดานเสริมความเก่าแก่ในแบบคลาสิค ส่วนของประดับตกแต่งล้วนเลียนแบบ
ข้าวของเครื่องใช้ภายในสถานีรถไฟทั้งสิ้น06


07

สถานีรักสถานีนี้เป็นสถานีกาแฟที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครชอบ ส่วนข้อได้เปรียบอื่นๆ คือบรรยากาศ
คงมีไม่มากนักที่ร้านกาแฟอารมณ์นี้อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟจริงๆ ทั้งยังเป็นสถานี้สุดท้ายปลายทางที่มากเสน่ห์ กลุ่นกลิ่นกาแฟกับมนต์ขลังนี้
จึงกักขังความรักไว้ให้ยืนยงคงคู่กับสถานีรถไฟกันตังตลอดไป08


09

บรรยายภาพ
1.-3.ทัศนียภาพทางเข้าร้านสถานีรัก
4.จักรยานเก่าเก็บนำมาแขวนผนัง กลายเป็นประติมากรรมแบบแขวนลอย
5.-6.บรรยากาศภายในร้าน
7.อาคารสถานีรถไฟกันตรัง
8.สัญลักษณ์รูปหัวใจของทางร้าน มุมถ่ายภาพยอดนิยม
9.สุดสายปลายทาง

Facebook Leave a Comment