วัดอัครเทวดามีคาแอล

ป.ปิตะรังษี / 14/06/2016 19:45:40


01

โดยทั่วไป เรามักพบหรือเห็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์สร้างด้วยคอนกรีต มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏเป็นแบบตะวันตก หาน้อยมากที่จะปรากฏงานไทยรวมอยู่ในโบสถ์นั้นๆ จะมีให้เห็นบ้าง เช่น โบสถ์และหอระฆังของวัดมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในวัดมหาไถ่มีงานลายไทยเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในส่วนต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานคริสต์กับพุทธศิลป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าดูน่าชม ส่วนโบสถ์ไม้คาทอลิกที่นำมาเสนอเป็นอีกบทบาทหนึ่งของโบสถ์คริสต์ที่อยู่ในชุมชนคนไทยอีสาน เป็นโบสถ์ที่มีความแปลกทั้งยังมีความเป็นไทยปะปนอยู่มากทีเดียว


02


03


โบสถ์ไม้คาทอลิกที่กล่าวถึงเป็นโบสถ์ไม้ วัดอัครเทวดามีคาแอล ตั้งอยู่ในชุมชนคนบ้านซ่งแย้ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มองจากภายนอกพบว่าลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายๆ โรงนาฝรั่ง (Barn House) หลังคามุงด้วยแป้นเกร็ดไม้ หลังคาสูงสองชั้น ปล่อยให้ลมระบายเข้าตรงช่วงหลังคาด้านบนกับด้านล่าง ทำให้สายลมพัดผ่านเข้ามาสู่ภายในโบสถ์ตลอดเวลา โบสถ์ไม้ขนาดใหญ่หลังนี้ มีความยาว 57 เมตร กว้าง 16 เมตร สร้างขึ้นจากความเชื่อทางศาสนาของชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ พวกเขาได้ช่วยกันลากไม้จากป่าในชุมชนของตัวเองมาสร้างโบสถ์สร้างวัด เริ่มตั้งแต่ไม้ขนาดเล็กไปถึงเสาขนาดใหญ่และยาวถึง 30 เมตร ว่ากันว่าการลากไม้มาสร้างวัดก่อนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1953  มีกองเชียร์ส่งเสียงกันลั่นป่า เป็นศรัทธาหรรษาที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกาย สำหรับเสาไม้ที่ใช้สร้างมีทั้งหมด 227 ต้น แป้นไม้มุงหลังคามีจำนวน 80,000 แผ่น


04


06


07


ตัวโบสถ์ยกพื้นสูงจากระดับพื้นดิน ภายในโบสถ์เป็นพื้นไม้ มีเก้าอี้ไม้สำหรับปฏิบัติกิจทางศาสนาเรียงอยู่สองฟากฝั่ง ตรงกลางมีทางเดินไปสู่อาสนะของผู้ประกอบพิธีกรรมซึ่งยกพื้นสูงขึ้นจากระดับพื้นอีกสเต็ปท์หนึ่ง


08


09


งานสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้คาทอลิกที่กล่าวมาแต่ข้างต้นเป็นหนึ่งงานคริสตศิลป์ที่งดงามเป็นไปตามครรลองของชุมชน เป็นไปตามความเชื่อทางศาสนา เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่น่าสนใจคือเป็นโบสถ์ที่เกิดจากแรงกายแรงใจของคนในชุมชน เป็นโบสถ์ที่ใช้วัสดุในเขตชุมชน เป็นโบสถ์ที่มีกลิ่นไอความเป็นชาวบ้านร้านถิ่นเจืออยู่ในเนื้องาน ทั้งหมดที่กล่าวมาคืองานสถาปัตยกรรม งานศิลปะ และงานช่างที่น่าดูน่าชม น่าสัมผัส และน่านับถือไปพร้อมๆ กันครับ


10

บรรยายภาพ
1.ทัศนียภาพภายในวัดอัครเทวดามีคาแอล
2.บริเวณประกอบพิธีกรรมของพระ ด้านบนคือพระคริสต์ รูปเคารพสูงสุด
3.งานไม้แกะสลักรูปเทวดากับผนังโบสถ์
4.งานแกะสลักนูนสูง ภาพพระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Superior)
5.หอระฆัง ออกแบบให้เกิดความเรียบง่าย ไปกันได้ดีกับตัวโบสถ์และชุมชน
6.ลายไทยกับผนังโบสถ์ด้านหน้า
7.ทัศนียภาพโบสถ์ด้านข้าง
8.ลายไทยที่ผนังโบสถ์วัดมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี
9.ลายไทยกับไม้กางเขนบริเวณหน้าจั่วโบสถ์วัดมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี
10.หอระฆังทรงไทย วัดมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

 

Facebook Leave a Comment