วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง

ป.ปิตะรังษี / 26/05/2016 21:50:51


อุโบสถเก่าแก่

วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาช้านานตั้งแต่สมัยศรีวิชัย
ตามตำนาน ประวัติเล่าว่า นางพญาเลือดขาว กับ พระยากุมาร ได้สร้างวัดแห่งนี้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1492 และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก
เกาะลังกามาบรรจุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ในปี พ.ศ. 1493 นอกจากนั้นยังมีการสันนิษฐานอีกด้วยว่า พื้นที่บริเวณวัดเขียนบางแก้วนี้อาจเป็นที่ตั้ง
ของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะมีการพบซากปรักหักพังของศิลาแลง และพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายภายในวัด จึงถือได้ว่าวัดเขียนบางแก้วเป็น
โบราณสถานที่มีอายุมากที่สุดของจังหวัดพัทลุงภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากหลาย เช่น พระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา เป็นเจดีย์ทรง
แปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐสูง 22 เมตร มีฐานะเสมอเหมือนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำคู่พระบรมธาตุ ว่ากันว่าน้ำจากบ่อนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำไปใช้ประกอบพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา
ในสมัยโบราณ และใกล้ๆ กันกับบ่อน้ำยังมีร่องรอยของวิหารถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในอดีตให้ได้ชมกันด้วย 


องค์พระประธานและพระบริวารภายในโบสถ์

นอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญอย่าง ศิวลึงค์ และ ฐานโยนีที่บ่งบอกว่าท้องที่นี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้น
ประวัติศาสตร์ และยังมี พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูป และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ


อาคารพิพิธภัณฑ์


พระนอนในอุโบสถ หันหน้าเข้าหาพระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว


พ่อท่านเพิ่ม ฐานภทฺโท (พระครูกาเดิม) เจ้าอาวาสองค์เดิม มรณภาพแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย อาคารกุฏิเจ้าอาวาสองค์ก่อน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีเชิงชายล้อมรอบแบบบ้านไทย เหนือบานหน้าต่างมีช่องฉลุลายเพื่อระบายลม
ด้านบนมีสังขารไม่เน่าเปื่อยของเจ้าอาวาสบรรจุอยู่ในโลงแก้วเพื่อให้ชาวบ้านที่ศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชา
ศาลพ่อแก่

เรื่องที่น่าสนใจนอกเหนือจากประวัติวัด ความเก่าแก่ของศานสถานและโบราณวัตถุ ซากกำแพงเก่าที่ปรากฏซึ่งมีการอ้างว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้ง
เมืองเก่านั้นน่าจะมีการหาหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันให้ชัดเจน ส่วนตัววัดนั้นมีความงดงามในเชิงพุทธศิลปือยู่เต็มเปี่ยม ควรค่าแก่การ
เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้บูชาพระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว และศึกษาหาความรู้ในคราวเดียวกันครับ

Facebook Leave a Comment