ปาตันสวรรค์ศิลปะ

พายุทราย พรายทะเล / 08/04/2016 20:41:24


01

ปาตันเมืองแห่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ปาตันเป็นเมืองเก่าแก่ของเนปาล เป็นเมืองที่เชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ปาตันมีอีกชื่อหนึ่งคือ “ลิลิตปุร” แปลว่า “เมืองอันงดงาม” ปาตันอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบาคมาตี ห่างจากกาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาลเพียง 5 กิโลเมตร


02


03

ปาตันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้ของนักเดินทางทั่วโลกเพราะถูกกยกย่องให้เป็นราชธานีเก่าหนึ่งในสามของเนปาล เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งด้วยศาสนสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทอพรมอันลือชื่อ


04


05


06

สำหรับสถาปัตยกรรมที่โด่งดังของปาตันและถือเป็นงานชิ้นเอกคือพระราชวังปาตัน ตัวพระราชวังประกอบไปด้วย “โจก” หรือลานหลักสามแห่งซึ่งเปิดสู่จัตุรัส ประกอบด้วยสุนดารีโจก มุนโจก เกซาปโจก ทั้งสามแห่งปรากฏงานต่างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งยังน่าทึ่งเป็นอย่างมาก เช่น ตุชาหิติ เป็นที่สรงน้ำ ซึ่งโดดเด่นด้วยงานแกะสลักและสถาปัตยกรรมหินสุดยอดฝีมือ สร้างประมาณปี1670 ส่วน สถาปัตยกรรมศรีนิวศามัลละสร้างในปี 1666 เป็นตำหนักสองชั้นของราชวงศ์ปาตัน โดยมีเทวสถานสีทองขนาดเล็กคือบิเดียมันดีตั้งอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมในส่วนอื่นปรากฏอีกมากมายทั้งวังและวัดสอดสลับกันอยู่ในจตรัสแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เช่น วัดฑเลจูภาวณี มีลักษระเป็นหอสูงรูปแปดเหลี่ยม วัดกฤษณามันดีร์มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวิหารแปดเหลี่ยมสร้างด้วยหินตามแบบศิขรเป็นวิหารที่มีความงดงามมาก 


07


08


09

ในส่วนของบ้านเรือนบนนสี่สายที่มุ่งสู่พระราชวังนั้นมีสถาปัตยกรรมผสมผสาน ซึ่งแต่เดิมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นแบบเนวาร์ คือเรือนแต่ละหลังมีหน้ามุกสมาตรกัน บานประตูหน้าต่างไม้สลักเสลาลวดลายวิจิตร เรือนแต่ละหลังสูงมักมีสองหรือสามชั้น หากชั้นล่างไม่ใช้งานเป็นร้านขายของจะทิ้งว่างไว้ ประตูต่ำกับหน้าต่างบานน้อยอยู่สองข้างประตู ส่วนที่พักนอนจะอยู่บริวเณชั้นสอง มีหน้าต่างบานหนึ่งแบ่งเป็นช่อง 3-5 ช่อง เรียกว่า “ตีเคฌยาล” บ้านแบบนี้ยังพบเห็นได้ตามท้องถนนและซอกซอยในปาตัน ส่วนบางหลังอาจมีการปรับประยุกต์ไปบ้าง บ้านอีกส่วนหนึ่งเป็นแบบเรือนแถว ประตูไม้ทาสีฟ้าสดใสอีกตัดกับผนังสีส้มสีนสันสดสวยเรียกความสนใจได้มากทีเดียว


10

นอกจากบ้านเรือน ปาตันยังมีงานศิลปะประเภททองเหลืองจำหน่ายเป็นของที่ระลึกซึ่งเป็นที่นิยมของนักเดินทางในการซื้อกลับมาสะสมเป็นของฝากและนำมาตกแต่งบ้าน ส่วนมากเป็นพระพุทธรูป เทวรูป ขัน กะทะ อ่าง และรูปสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา


11

ปาตันเป็นเมืองที่มากด้วยศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นักเดินทางที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง หากต้องการชมงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้ควรมีเวลาอย่างน้อยสองถึงสามวันซึ่งการเดินชมเมืองปาตันในจังหวะเวลาขนาดนี้ทำให้สามารถเก็บงานได้อย่างละเอียดสมกับการเดินทางไกลครับ


12


13


บรรยายภาพ
1.ทัศนัยภาพบ้านเรือนบนถนนสายแคบที่มุ่งพระราชวัง
2.บ้านรุ่นใหม่คล้ายๆ เรือนแถวประตูสีฟ้าสดใส
3.อิฐแดงเป็นอิฐดินเผาที่นิยมนำมาสร้างบ้านโดยไม่ฉาบผิว พบเห็นได้ในปาตันและกาฐมัณฑุ รววมถึงเมืองอื่นๆ
4.บ้านดั้งเดิมแบบเนวาร์ ประตูหน้าต่างสลักเสลางดงาม
5.บ้านแบบเนวาร์ประยุกต์ ลดทอนบางอย่าง เพิ่มเติมบางสิ่ง แต่ยังคงรูปทรงไว้
6.บานหน้าต่างบ้านหลังนี้มีศิลปะจากถิ่นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง สังเกตุจากหน้าจั่วกับรูปปูนปั้น สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลยุโรป
7.งานปูนปั้นอันงดงามบนท่อน้ำกลางเมือง
8.บ้านบางหลังปรับประยุกต์เป็นโรงแรม
9.-10.บานประตูสีฟ้า-ส้ม พบเห็นได้บนถนนทุกสายของปาตัน
11.แกลลอรีริมถนน
12.งานทองเหลืองบางส่วนพบเห็นตามซอกซอยในเมืองปาตัน
13.งานแกะสลักอันวิจิตรของพระราชวังปาตัน

 

Facebook Leave a Comment